HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Nastavení režimu spánku

background image

Nastavení režimu spánku

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Nastavení úspory energie

Nastavení časovače režimu spánku

3.

Otevřete nabídku Režim spánku / automatické vypnutí po a pomocí klávesnice nastavte

správný čas. Stiskněte tlačítko OK.

4.

Otevřete nabídku Časovač režimu spánku / automatického vypnutí a vyberte možnost

Povoleno. Stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA:

Výchozí doba přechodu do režimu spánku je 45 minut.

POZNÁMKA:

Pokud je produkt v režimu spánku, kontrolka tlačítka napájení bliká.