HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Optimální rychlost a spotřeba energie

background image

Optimální rychlost a spotřeba energie

Produkt standardně zůstává zahřátý mezi jednotlivými úlohami kvůli optimalizaci rychlosti a proto, aby

se rychleji vytiskla první stránka úlohy. Můžete však zařízení nastavit, aby mezi úlohami vychladlo, a

šetřit tak spotřebovanou energii.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Nastavení úspory energie

Optimální rychlost/využití energie

3.

Označte možnost, kterou chcete použít, a stiskněte tlačítko OK.

120

Kapitola 6 Správa produktu

CSWW