HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Přihlášení k produktu

background image

Přihlášení k produktu

Některé funkce dostupné na ovládacím panelu zařízení lze zabezpečit, aby k nim neměly přístup

neoprávněné osoby. Při pokusu o použití zabezpečené funkce zobrazí zařízení výzvu k přihlášení.

Přihlásit se také můžete bez čekání na odpovídající výzvu, a to stisknutím tlačítka Domů na
ovládacím panelu produktu a výběrem možnosti Přihlásit.

Většinou je třeba zadat stejné uživatelské jméno a heslo, které používáte při přihlášení k počítači v síti.

Máte-li otázky ohledně toho, jaké přihlašovací údaje máte použít, obraťte se na správce sítě pro toto

zařízení.

Po přihlášení k produktu se na ovládacím panelu zobrazí možnost Odhlásit. Chcete-li zachovat

zabezpečení zařízení stiskněte možnost Odhlásit, jakmile skončíte práci se zařízením.