HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Karta Informace

background image

Karta Informace

Tabulka 6-1

Karta Informace vestavěného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Stav zařízení

Zobrazuje stav produktu a odhadovanou zbývající životnost spotřebního
materiálu HP. Stránka rovněž zobrazuje typ a formát papíru nastavený pro
jednotlivé zásobníky. Chcete-li změnit výchozí hodnoty nastavení, klikněte na odkaz
Změnit nastavení.

Protokol úlohy

Zobrazuje souhrn všech úloh, které produkt zpracoval.

Stránka konfigurace

Zobrazuje informace stránky konfigurace.

Stránka stavu spotřebního
materiálu

Zobrazení stavu spotřebního materiálu produktu.

Stránka záznamů událostí

Zobrazuje seznam všech událostí a chyb produktu. Pomocí odkazu HP Instant
Support
(v části Další odkazy na všech stránkách vestavěného webového
serveru HP) se lze připojit k sadě dynamických webových stránek, které mohou
pomoci při řešení problémů. Tyto stránky také uvádějí další služby, které jsou pro
produkt k dispozici.

Stránka využití

Zobrazuje přehled počtu stránek vytištěných produktem podle formátu, typu a dráhy
papíru.

Informace o zařízení

Zobrazuje název produktu v síti, adresu a informace o modelu. Chcete-li tyto údaje
upravit, klikněte na nabídku Informace o zařízení na kartě Obecné.

Snímek ovládacího panelu

Zobrazuje snímek aktuální obrazovky na ovládacím panelu.

Tisk

Z počítače nahrajte soubor připravený k tisku. Produkt vytiskne soubor podle
výchozího nastavení.

Tisknutelné sestavy a stránky

Obsahuje interní sestavy a stránky produktu. Zvolte jednu či více položek, které
chcete vytisknout.