HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Karta Tisk

background image

Karta Tisk

Tabulka 6-3

Karta Tisk integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Nastavení načítání z jednotky
USB

Povolení nebo zakázání nabídky Načtení z jednotky USB na ovládacím panelu

Správa uložených úloh

Umožňuje povolení či zakázání funkce ukládání úloh do pamětu zařízení a
konfiguraci možností ukládání úloh.

Nastavení typů papíru

Máte-li problémy s kvalitou tisku při používání specifického typu papíru, pomocí
této nabídky můžete změnit výchozí nastavení režimů tisku.

114

Kapitola 6 Správa produktu

CSWW

background image

Tabulka 6-3

Karta Tisk integrovaného webového serveru HP (pokračování)

Nabídka

Popis

Obecné nastavení tisku

Nakonfigurujte nastavení všech tiskových úloh.

Správa zásobníků

Konfiguruje nastavení zásobníků papíru.