HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Karta Zabezpečení

background image

Karta Zabezpečení

Tabulka 6-5

Karta Zabezpečení integrovaného webového serveru HP

Nabídka

Popis

Obecné zabezpečení

Zde lze nakonfigurovat heslo správce, které slouží k omezení přístupu k určitým
funkcím zařízení.

Nastavuje heslo PJL pro zpracování příkazů PJL.

Nastavuje přístup k systému souborů a zabezpečení upgradu firmwaru.

Chcete-li tisknout přímo z počítače, aktivujte nebo deaktivujte hostitelský port USB
na ovládacím panelu nebo připojovací port USB na formátovači.

Zobrazuje stav všech nastavení zabezpečení.

Řízení přístupu

Umožňuje konfiguraci přístupu k funkcím zařízení pro určité jednotlivce nebo
skupiny. Také nastavuje účty uživatelů a vybírá metodu přihlašování jednotlivců
k zařízení.

Ochrana uložených dat

Slouží ke konfiguraci a správě interního pevného disku zařízení. Toto zařízení
obsahuje v zájmu maximálního zabezpečení šifrovaný pevný disk.

Slouží ke konfiguraci nastavení tiskových úloh uložených na pevném disku
produktu.

Správa certifikátů

Umožňuje instalaci a správu certifikátů zabezpečení pro přístup k zařízení a k síti.

Samočinný test

Kontroluje, zda funkce zabezpečení fungují podle očekávaných parametrů systému.

CSWW

Integrovaný webový server HP

115