HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

background image

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího
panelu

Nabídky Správa na ovládacím panelu slouží k ručnímu nastavení adresy IPv4, masky podsítě a

výchozí brány.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Nastavení sítě

Nabídka Jetdirect

TCP/IP

Nastavení IPV4

Metoda konfigurace

3.

Označte možnost Ručně a potom stiskněte tlačítko OK.

110

Kapitola 6 Správa produktu

CSWW

background image

4.

Označte nabídku Ruční nastavení a potom stiskněte tlačítko OK.

5.

Vyberte možnost Adresa IP, Maska podsítě nebo Výchozí brána.

6.

Výběrem prvního pole otevřete klávesnici. Do pole zadejte správné číslice a stiskněte tlačítko OK.

7.

Tento krok opakujte u všech polí a nakonec stiskněte tlačítko OK.