HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu

background image

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího
panelu

Nabídky Správa na ovládacím panelu slouží k ručnímu nastavení adresy IPv6.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Chcete-li povolit ruční konfiguraci, otevřete následující nabídky:

Správa

Nastavení sítě

Nabídka Jetdirect

TCP/IP

Nastavení IPV6

Adresa

Ruční nastavení

Povolit

Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.

3.

Vyberte možnost Adresa a stisknutím tlačítka OK otevřete klávesnici.

4.

Pomocí klávesnice zadejte adresu.

5.

Stiskněte tlačítko OK.

CSWW

Konfigurace nastavení sítě IP

111