HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Zobrazení nebo změna nastavení sítě

background image

Zobrazení nebo změna nastavení sítě

K zobrazení a změně konfigurace IP adresy lze použít integrovaný webový server HP.

1.

Vytiskněte stránku s konfigurací a vyhledejte adresu IP.

Pokud používáte protokol IPv4, bude adresa IP obsahovat pouze čísla. Má následující

formát:

xxx.xxx.xxx.xxx

Pokud používáte protokol IPv6, představuje adresa IP kombinaci znaků a čísel šestnáctkové

soustavy. Má formát podobný následujícímu:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Integrovaný webový server HP spusťte zadáním IP adresy produktu do adresového řádku

webového prohlížeče.

3.

Kliknutím na kartu Připojení do sítě získáte informace o síti. Nastavení můžete měnit podle

potřeby.