HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Funkce nástroje HP Utility

background image

Funkce nástroje HP Utility

Nástroj HP Utility obsahuje stránky, které se otvírají kliknutím na položku v seznamu Všechna

nastavení. V horní části jakékoli stránky můžete kliknutím na příslušnou ikonu otevřít webové

stránky HP k následujícím tématům:

Podpora HP

Spotřební materiál

Registrace

Recyklace

Následující tabulka popisuje úlohy, které nástroj HP Utility umožňuje provádět.

Nabídka

Položka

Popis

Informace a podpora

Stav spotřebního
materiálu

Zobrazuje stav spotřebního materiálu a uvádí odkazy pro jeho
objednávání online.

Informace o zařízení

Zobrazuje informace o aktuálně zvoleném produktu.

Odesílání souborů

Slouží k přenosu souborů z počítače do produktu.

Odeslání písem

Slouží k přenosu souborů písem z počítače do produktu.

HP ePrintCenter

Přístup ke službě HP ePrintCenter.

CSWW

Nástroj HP Utility (Mac OS X)

117

background image

Nabídka

Položka

Popis

Aktualizovat
firmware

Přenese do zařízení soubor s aktualizací firmwaru.

POZNÁMKA:

Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete

nabídku Zobrazit a zvolíte možnost Zobrazit pokročilé
možnosti
.

Příkazy

Po tiskové úloze odešle do zařízení zvláštní znaky nebo příkazy
k tisku.

POZNÁMKA:

Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete

nabídku Zobrazit a zvolíte možnost Zobrazit pokročilé
možnosti
.

Nastavení tiskárny

Správa spotřebního
materiálu

Slouží ke konfiguraci požadovaného chování produktu ve chvíli, kdy
se blíží konec odhadované životnosti spotřebního materiálu.

Konfigurace
zásobníků

Mění výchozí nastavení zásobníku.

Výstupní zařízení

Spravuje nastavení pro volitelné výstupní příslušenství.

Režim oboustranného
tisku

Aktivuje režim oboustranného tisku.

Ochrana přímých
portů

Zakázání tisku prostřednictvím portu USB nebo paralelního portu.

Uložené úlohy

Slouží ke správě tiskových úloh uložených na pevném disku produktu.

Nastavení sítě

Slouží ke konfiguraci nastavení sítě, například nastavení protokolu
IPv4 a IPv6.

Další nastavení

Poskytuje přístup k integrovanému webovému serveru HP.

118

Kapitola 6 Správa produktu

CSWW