HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Tisk vodoznaků (Mac OS X)

background image

Tisk vodoznaků (Mac OS X)

1.

Klikněte na nabídku Soubor a potom na možnost Tisk.

2.

Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.

92

Kapitola 5 Tisk

CSWW

background image

3.

V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka Kopie a stránky. Otevřete rozevírací

seznam nabídky a klikněte na položku Vodoznaky.

4.

V nabídce Režim vyberte možnost Vodoznak.

5.

V rozevíracím seznamu Stránek vyberte, zda se má vodoznak tisknout na všechny stránky nebo

pouze na první stránku.

6.

V rozevíracím seznamu Text můžete vybrat jednu ze standardních zpráv nebo zvolte možnost

Vlastní a do příslušného pole zadejte novou zprávu.

7.

Zvolte možnosti zbývajících nastavení.

8.

Klikněte na tlačítko Tisk.

CSWW

Další tiskové úlohy (systém Mac OS X)

93