HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X)

background image

Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X)

POZNÁMKA:

Tiskovou úlohu, která je již z velké části vytištěna, nemusí být možné zrušit.

1.

Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji na ovládacím panelu zařízení zrušit následovně:

a. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Zastavit .

b. Zařízení zobrazí výzvu k potvrzení odstranění. Stiskněte tlačítko OK.

2.

Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.

Aplikace: Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit

tiskovou úlohu.

Tisková fronta systému Mac: Otevřete tiskovou frontu dvojitým kliknutím na ikonu

zařízení na panelu Dock. Pak zvýrazněte tiskovou úlohu a klikněte na možnost Smazat.