HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Zrušení tiskové úlohy (Windows)

background image

Zrušení tiskové úlohy (Windows)

POZNÁMKA:

Tiskovou úlohu, která je již z velké části vytištěna, nemusí být možné zrušit.

1.

Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji na ovládacím panelu zařízení zrušit následovně:

a. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Zastavit .

b. Zařízení zobrazí výzvu k potvrzení odstranění. Stiskněte tlačítko OK.

2.

Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.

Aplikace: Většinou se na obrazovce krátce zobrazí dialogové okno umožňující zrušit

tiskovou úlohu.

Tisková fronta systému Windows: Pokud tisk čeká v tiskové frontě (v paměti počítače)

nebo zařazovací službě pro tisk, odstraňte úlohu z tohoto umístění.

Windows XP, Windows Server 2003 nebo Windows Server 2008

V nabídce Start klikněte na položku Nastavení a poté na možnost Tiskárny a

faxy. Dvojitým kliknutím na ikonu zařízení otevřete okno, pravým tlačítkem myši

klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz Zrušit tisk.

Windows Vista: V levém dolním rohu obrazovky stiskněte ikonu Windows, poté

Nastavení a Tiskárny. Dvojitým kliknutím na ikonu zařízení otevřete okno, pravým

tlačítkem myši klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz

Zrušit tisk.

Windows 7: V levém dolním rohu obrazovky stiskněte ikonu Windows, poté

Zařízení a tiskárny. Dvojitým kliknutím na ikonu zařízení otevřete okno, pravým

tlačítkem myši klikněte na tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a pak klikněte na příkaz

Zrušit tisk.