HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Režimy instalace UPD

background image

Režimy instalace UPD

Tradiční režim

Chcete-li použít tento režim, stáhněte ovladač UPD z Internetu. Přejděte na
web

www.hp.com/go/upd

.

Tento režim použijte, pokud ovladač instalujete do jednoho počítače.

Pracuje s konkrétním produktem.

Pokud použijete tento režim, musíte nainstalovat ovladač UPD zvlášť do
každého počítače a pro každý produkt.

Dynamický režim

Chcete-li použít tento režim, stáhněte ovladač UPD z Internetu. Přejděte na
web

www.hp.com/go/upd

.

Dynamický režim umožňuje použít jedinou instalaci ovladače – produkty HP
pak lze vyhledat a tisknout na ně z libovolného místa.

Tento režim použijte, pokud instalujete ovladač UPD pro pracovní skupinu.

CSWW

Podporované tiskové ovladače (Windows)

61