HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Řešení problémů se zařízením AirPrint

background image

Řešení problémů se zařízením AirPrint

Ověřte, zda produkt podporuje funkci AirPrint.

Přejděte na web

www.hp.com/go/airprint

.

Aktualizujte firmware produktu, abyste mohli používat funkci
AirPrint.

Přejděte na web

www.hp.com/go/lj700M712_firmware

.

Zkontrolujte, zda je produkt připojen ke stejné bezdrátové síti
jako zařízení Apple.

Připojte produkt k síti pomocí bezdrátového směrovače nebo
bezdrátového příslušenství, které je v produktu nainstalováno.

Zkontrolujte, zda je v integrovaném webovém serveru HP
nakonfigurována funkce AirPrint.

1.

V podporovaném webovém prohlížeči v počítači zadejte
do adresního řádku IP adresu produktu nebo název
hostitele. Tím otevřete integrovaný webový server HP.

2.

Klikněte na kartu Připojení do sítě a potom klikněte na
možnost Další nastavení.

3.

Zaškrtněte následující pole:

Bonjour

AirPrint

IPP Printing

4.

Klikněte na tlačítko Použít.

CSWW

Používání funkce Apple AirPrint

103

background image

Zkontrolujte, zda produkty Apple splňují následující
požadavky.

Apple iOS 4.2 nebo novější

iPhone 3GS nebo novější

iPad se systémem iOS 4.2 nebo novějším

iPod Touch třetí generace nebo novější

Ověřte, zda je produkt nakonfigurován, aby se při příjmu
tiskové úlohy probudil z režimu spánku.

1.

V podporovaném webovém prohlížeči v počítači zadejte
do adresního řádku IP adresu produktu nebo název
hostitele. Tím otevřete integrovaný webový server HP.

2.

Klikněte na kartu Obecné a potom klikněte na možnost
Nastavení úspory energie.

3.

V oblasti Nastavení časovače režimu spánku
v možnosti Události pro probuzení / automatické
zapnutí
vyberte položku Všechny události.

4.

Klikněte na tlačítko Použít.

104

Kapitola 5 Tisk

CSWW