HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Jak najít název produktu pro funkci AirPrint

background image

Jak najít název produktu pro funkci AirPrint

Pokud je k síti připojeno několik modelů produktu, použijte k výběru produktu v zařízení Apple

odpovídající název produktu pro funkci AirPrint.

Název produktu pro funkci AirPrint vyhledáte následujícím způsobem.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Postup připojení

Síťová adresa

3.

Název produktu pro funkci AirPrint je uveden mezi síťovými adresami.