HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Použití ovladače HP ePrint Mobile

background image

Použití ovladače HP ePrint Mobile

Ovladač HP ePrint Mobile usnadňuje tisk ze stolního počítače nebo notebooku s jakýmkoli produktem

podporujícím službu HP ePrint. Po instalaci ovladače otevřete v aplikaci možnost Tisk a v seznamu

instalovaných tiskáren vyberte položku HP ePrint Mobile. Tento jediný ovladač usnadňuje vyhledání

produktů s podporou služby HP ePrint, které máte registrovány v účtu služby ePrintCenter. Cílový

produkt HP se může nacházet na vašem stole nebo na vzdáleném místě, například ve firemní kanceláři

nebo na druhé straně světa. Máte tak možnost vzdáleně tisknout s pomocí Internetu. Cílový produkt se

může nacházet kdekoli ve světě. Pokud je připojen k Internetu a registrován ve službě ePrintCenter,

můžete do tohoto produktu odeslat tiskovou úlohu.

V systému Windows ovladač HP ePrint Mobile rovněž podporuje přímý tisk IP na tiskárnách v místní síti

(LAN nebo WAN) s podporou jazyka PostScript®.

Další informace a ovladače naleznete na stránce

www.hp.com/go/eprintmobiledriver

.

Podporované operační systémy

Windows® XP (32bitová verze, SP 2 nebo vyšší)

POZNÁMKA:

Společnost Microsoft ukončila hlavní podporu systému Windows XP v dubnu

2009. Společnost HP se bude nadále snažit o maximální podporu systému Windows XP, u

kterého byla oficiálně ukončena podpora.

Windows Vista® (32bitový a 64bitový)

Windows 7 (32bitový a 64bitový)

Mac OS X verze 10.6, 10.7 a 10.8

POZNÁMKA:

V systému Mac ovladač HP ePrint Mobile funguje jako nástroj pro řízení

pracovního toku dokumentů PDF, nejde o tiskový ovladač v pravém slova smyslu. Nástroj

HP ePrint Mobile pro Mac podporuje tisk pouze prostřednictvím služby ePrintcenter a nepodporuje

přímý tisk IP na místních síťových tiskárnách.

CSWW

Použití ovladače HP ePrint Mobile

101