HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Použití služby HP ePrint

background image

Použití služby HP ePrint

Pomocí služby HP ePrint můžete tisknout dokumenty tak, že je z kteréhokoli zařízení zašlete jako

přílohu e-mailu na e-mailovou adresu produktu.

POZNÁMKA:

Aby mohl produkt službu HP ePrint používat, musí být připojen k síti a mít přístup

k Internetu.

1.

Chcete-li používat službu HP ePrint, musíte nejdříve povolit webové služby HP.

a. Spusťte integrovaný webový server zadáním adresy IP produktu do adresního řádku

webového prohlížeče.

b. Klikněte na kartu Webové služby HP.

c.

Vyberte možnost povolení webových služeb.

POZNÁMKA:

Povolení webových služeb může trvat několik minut.

2.

Na webových stránkách HP ePrintCenter můžete definovat nastavení zabezpečení

a nakonfigurovat výchozí nastavení tisku pro všechny úlohy odeslané prostřednictvím služby

HP ePrint do tohoto produktu.

a. Přejděte na stránku

www.hpeprintcenter.com

.

b. Klikněte na možnost Přihlásit se a zadejte své přihlašovací údaje ke službě HP ePrintCenter

nebo si vytvořte nový účet.

c.

Vyberte produkt uvedený v seznamu, nebo jej přidejte kliknutím na možnost + Přidat

tiskárnu. Chcete-li přidat produkt, potřebujete kód tiskárny. Tento kód tvoří část e-mailové

adresy produktu nacházející se před symbolem @.

POZNÁMKA:

Tento kód je platný pouze po dobu 24 hodin od chvíle, kdy jste webové

služby HP povolili. Pokud jeho platnost vyprší, postupujte dle pokynů a povolte webové

služby HP znovu, abyste obdrželi nový kód.

d. Chcete-li zabránit tomu, aby produkt tiskl nepožadované dokumenty, klikněte na možnost

Nastavení služby ePrint a poté klikněte na kartu Povolení odesílatelé. Klikněte na

možnost Pouze povolení odesílatelé a zadejte e-mailové adresy, z nichž chcete úlohy

služby ePrint povolit.

e. Chcete-li nastavit výchozí nastavení pro všechny úlohy služby ePrint odesílané do tohoto

produktu, klikněte na možnost Nastavení služby ePrint, klikněte na možnost Možnosti

tisku a poté vyberte nastavení, která chcete použít.

3.

Chcete-li vytisknout dokument, připojte jej k e-mailové zprávě a zprávu odešlete na e-mailovou

adresu produktu.

100

Kapitola 5 Tisk

CSWW