HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Tisk z připojeného zařízení USB

background image

Tisk z připojeného zařízení USB

Tato tiskárna umožňuje přímý tisk z portu USB. Pomocí ovládacího panelu tak můžete rychle vytisknout

soubory, aniž by je bylo nutné odesílat z počítače. K portu USB na přední straně produktu můžete

připojit standardní jednotku USB flash. Můžete tisknout následující typy souborů:

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

Aby bylo možné tuto funkci využít, je nutné povolit port USB. Postup povolení portu prostřednictvím

nabídek ovládacího panelu:

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Povolení otevírání z jednotky USB

3.

Označte možnost Povolit a stisknutím tlačítka OK uložte výběr.

Následující úpravou nastavíte zařízení tak, aby se po přijetí tiskové úlohy přepnulo z úsporného

režimu.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Nastavení úspory energie

Nastavení časovače režimu spánku

Události pro probuzení/automatické zapnutí

3.

Označte možnost Všechny události a stiskněte tlačítko OK.

106

Kapitola 5 Tisk

CSWW