HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Přímý tisk dokumentů ze zařízení USB

background image

Přímý tisk dokumentů ze zařízení USB

1.

Jednotku USB připojte k portu nacházejícímu

se vlevo od ovládacího panelu.

POZNÁMKA:

Může být nutné sejmout kryt

z portu USB.

2.

Otevře se obrazovka Rozpoznané

paměťové zařízení USB. K zařízení USB

získáte přístup výběrem možnosti OK.

3.

Označte název dokumentu, který chcete

vytisknout.

4.

Pomocí tlačítek se šipkami upravte počet kopií.

5.

Stisknutím tlačítka OK vytiskněte dokument.

CSWW

Tisk z připojeného zařízení USB

107

background image

108

Kapitola 5 Tisk

CSWW