HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Ruční oboustranný tisk (Mac OS X)

background image

Ruční oboustranný tisk (Mac OS X)

1.

Klikněte na nabídku Soubor a poté klikněte na možnost Tisk.

2.

Vyberte tento produkt v nabídce Tiskárna.

3.

Otevřete nabídku Ruční oboustranný tisk.

4.

Klikněte na pole Ruční oboustranný tisk a vyberte nastavení vazby.

CSWW

Tiskové úlohy (systém Mac OS X)

87

background image

5.

Klikněte na tlačítko Tisk.

6.

Přejděte k produktu a ze zásobníku 1 vyjměte veškerý nepotištěný papír.

7.

Z výstupní přihrádky vyjměte stoh potištěných papírů a vložte jej potištěnou stranou dolů do

vstupního zásobníku.

8.

Pokud se zobrazí výzva, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.