HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Automatický tisk na obě strany (Windows)

background image

Automatický tisk na obě strany (Windows)

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost

Tisk.

2.

Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko

Vlastnosti nebo Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Úpravy.

CSWW

Tiskové úlohy (systém Windows)

69

background image

4.

Zaškrtněte políčko Tisk na obě strany.

Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové

okno Vlastnosti dokumentu.

5.

V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko

OK, tím úlohu vytisknete.

70

Kapitola 5 Tisk

CSWW