HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Ruční oboustranný tisk (Windows)

background image

Ruční oboustranný tisk (Windows)

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost

Tisk.

2.

Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko

Vlastnosti nebo Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Úpravy.

4.

Zaškrtněte políčko Tisk na obě strany

(ručně). Kliknutím na tlačítko OK vytiskněte

první stranu úlohy.

CSWW

Tiskové úlohy (systém Windows)

71

background image

5.

Z výstupní přihrádky vyjměte stoh potištěných

papírů a vložte jej potištěnou stranou dolů do

zásobníku 1.

6.

Pokud se zobrazí výzva, pokračujte stisknutím

příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

72

Kapitola 5 Tisk

CSWW