HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows)

background image

Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows)

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost

Tisk.

2.

Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko

Vlastnosti nebo Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Papír/Kvalita.

4.

V oblasti Zvláštní stránky klikněte na

možnost Tisknout stránky na různý

papír a potom klikněte na tlačítko

Nastavení.

80

Kapitola 5 Tisk

CSWW

background image

5.

V oblasti Stránky v dokumentu vyberte

možnost První nebo Poslední.

6.

Vyberte správné možnosti z rozevíracího

seznamu Zdroj papíru a Typ papíru.

Klikněte na tlačítko Přidat.

7.

Pokud tisknete jak první, tak i poslední stránku

na jiný papír, opakujte kroky 5 a 6 a vyberte

možnosti pro druhou stránku.

CSWW

Tiskové úlohy (systém Windows)

81

background image

8.

Klikněte na tlačítko OK.

9.

Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové

okno Vlastnosti dokumentu.

V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko

OK, tím úlohu vytisknete.

82

Kapitola 5 Tisk

CSWW