HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Kapacita zásobníku a orientace papíru

background image

Kapacita zásobníku a orientace papíru

Zásobníky nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, že se horní úroveň

stohu nachází pod indikátorem plného zásobníku. U malých formátů papíru / úzkého papíru a u

těžkého/lesklého papíru naplňte papír maximálně do poloviny indikátorů plného zásobníku.

Tabulka 3-3

Kapacita zásobníku 1

Typ papíru

Specifikace

Množství

Papír

Rozsah:

60 g/m

2

až 199 g/m

2

Maximální výška stohu: 13 mm

Až 100 listů papíru 60 až 120 g/m

2

Méně než 100 listů papíru 120 až
199 g/m

2

Obálky

75 g/m

2

až 90 g/m

2

Až 10 obálek

Štítky

Tloušťka až 0,23 mm

Maximální výška stohu: 13 mm

Průhledné fólie

Tloušťka 0,10 až 0,13 mm

Maximální výška stohu: 13 mm

Tabulka 3-4

Zásobník 1 – orientace papíru

Jednostranný tisk

Ruční oboustranný tisk a alternativní
režim hlavičkového papíru

Obálky

Lícem nahoru

Horní hranou napřed

Lícem dolů

Dlouhý okraj směrem do zařízení, horní
okraj v přední části zařízení

Lícem nahoru

Kratší hranou s poštovními informacemi
směřující do tiskárny

30

Kapitola 3 Vstupní a výstupní zásobníky

CSWW