HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series hjælp

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Brugervejledning

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt

tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -

serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er

ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle

fejl eller mangler heri.

Varenummer: CF235-90905

Edition 2, 11/2012

Varemærker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

og

PostScript

®

er varemærker tilhørende Adobe

Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker

tilhørende Apple Computer, Inc., der

registreret i USA og andre lande/områder.

iPod er et varemærke tilhørende Apple

Computer, Inc. iPod må kun anvendes til

lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af

indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke

musik.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktpræsentation ........................................................................................................ 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Produktoversigter ..................................................................................................................... 4

Produktet vist forfra og til højre ................................................................................... 4
Produktet vist forfra og til venstre ................................................................................. 5
Interfaceporte ........................................................................................................... 6
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 7

Kontrolpanel ............................................................................................................................ 8

Kontrolpanellayout .................................................................................................... 8
Kontrolpanelhjælp ..................................................................................................... 9

Produktrapporter .................................................................................................................... 10

2 Tilslut produktet, og installer softwaren .......................................................................... 11

Tilslut produktet til en computer ved brug af et USB-kabel, og installer softwaren (Windows) ............ 12
Tilslut produktet til et netværk via et netværkskabel, og installer softwaren (Windows) ..................... 14

Konfigurer IP-adressen ............................................................................................. 14
Installer softwaren ................................................................................................... 15

Tilslut produktet til en computer ved brug af et USB-kabel, og installer softwaren (Mac OS X) .......... 16
Tilslut produktet til et netværk via netværkskabel, og installer softwaren (Mac OS X) ....................... 17

Konfigurer IP-adressen ............................................................................................. 17
Installer softwaren ................................................................................................... 18

3 Dokumentføder og outputbakke ..................................................................................... 21

Understøttede papirformater .................................................................................................... 22
Understøttede papirtyper ......................................................................................................... 26
Konfiguration af bakker .......................................................................................................... 27

Konfiguration af en bakke, når du ilægger papir ........................................................ 27
Konfiguration af en bakke, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet ................. 27
Konfigurer en bakke fra kontrolpanelet ...................................................................... 28

Tilstanden Alternativt brevhoved ............................................................................................... 29
Bakke 1 ................................................................................................................................ 30

DAWW

iii

background image

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 30
Opfyldning af bakke 1 ............................................................................................ 31

Bakke 2 og 3 ........................................................................................................................ 33

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 33
Opfyldning af bakke 2 og 3 ..................................................................................... 34

500-arks bakker .................................................................................................................... 36

Bakkekapacitet og papirretning til bakke med 500 ark ................................................ 36
Opfyldning af bakkerne til 500 ark ........................................................................... 37

Højkapacitetsbakke til 3.500 ark ............................................................................................. 39

Kapacitet og papirretning for højkapacitetsindføringbakke til 3.500 ark ........................ 39
Opfyldning af højkapacitetsbakken til 3.500 ark ........................................................ 39

Brug af udskriftsindstilling til papir ............................................................................................ 41

Udskriftsbakke ........................................................................................................ 41

4 Dele, forbrugsvarer og tilbehør ...................................................................................... 43

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................... 44
HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP ............................................................ 45
HP's websted for antiforfalskning ............................................................................................. 46
Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid .............................................. 47
Aktivering eller deaktivering af indstillingerne Indstillinger for Meget lav fra kontrolpanelet ............. 48
Dele til reparationer foretaget af kunden ................................................................................... 50
Tilbehør ................................................................................................................................ 53
Tonerpatron .......................................................................................................................... 54

Visning af tonerpatron ............................................................................................. 54
Oplysninger om tonerpatron ..................................................................................... 55

Genbrug af tonerpatronen ......................................................................... 55
Opbevaring af tonerpatroner ..................................................................... 55
HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP ................ 55

Udskiftning af tonerpatronerne .................................................................................. 56

5 Udskriv .......................................................................................................................... 59

Understøttede printerdrivere (Windows) .................................................................................... 60

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 60

UPD-installationstilstande ........................................................................... 61

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) .................................................................... 62

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 62
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 62
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 62

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) ................................................................... 63

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 63
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 63

iv

DAWW

background image

Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 63

Udskrivningsopgaver (Windows) ............................................................................................. 64

Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) .................................................................. 64
Opret udskrivningsgenveje (Windows) ....................................................................... 66
Udskriv automatisk på begge sider (Windows) ........................................................... 69
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) ............................................. 71
Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) ............................................................... 73
Valg af sideretning (Windows) ................................................................................. 75
Valg af papirtype (Windows) ................................................................................... 77
Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) ................................... 80
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) ............................. 83
Oprettelse af en brochure (Windows) ........................................................................ 85

Udskrivningsopgaver (Mac OS X) ............................................................................................ 87

Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) .................................................. 87
Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) .......................................... 87
Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) .................................................... 87
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) ........................................... 87
Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) ............................................................. 88
Valg af sideretning (Mac OS X) ................................................................................ 88
Valg af papirtype (Mac OS X) .................................................................................. 88
Udskrivning af en forside (Mac OS X) ........................................................................ 89
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) ............................ 89
Oprettelse af en brochure (Mac OS X) ....................................................................... 89

Flere udskrivningsopgaver (Windows) ...................................................................................... 90

Annullering af et udskriftsjob (Windows) .................................................................... 90
Valg af papirformat (Windows) ................................................................................ 90
Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) ...................................................... 91
Udskrivning af vandmærker (Windows) ..................................................................... 91

Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) ..................................................................................... 92

Annullering af et udskriftsjob (Mac OS X) ................................................................... 92
Valg af papirformat (Mac OS X) ............................................................................... 92
Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) ..................................................... 92
Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) .................................................................... 92

Gem udskriftsjob på produktet ................................................................................................. 94

Opret et lagret job (Windows) .................................................................................. 94
Opret et gemt job (Mac OS X) .................................................................................. 96
Udskrivning af et lagret job ...................................................................................... 97
Sletning af et lagret job ............................................................................................ 97

Tilføj en jobseparatorside (Windows) ....................................................................................... 99
Brug HP ePrint ..................................................................................................................... 100
Brug HP ePrint Mobile-driver .................................................................................................. 101

DAWW

v

background image

Brug Apple AirPrint .............................................................................................................. 102

Tilslut produktet til AirPrint ...................................................................................... 102
Find produktnavnet AirPrint .................................................................................... 102
Udskrivning fra AirPrint .......................................................................................... 102
Rediger produktnavnet AirPrint ................................................................................ 103
Afhjælpe AirPrint-problemer ................................................................................... 103

Brug HP Smart Print (Windows) .............................................................................................. 105
Brug af easy-access USB-udskrivning ...................................................................................... 106

Udskrivning af easy-access USB-dokumenter ............................................................. 107

6 Administrer produktet .................................................................................................. 109

Konfiguration af IP-netværksindstillinger .................................................................................. 110

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med printerdeling .................................................... 110
Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ............................................... 110
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .................................. 110
Manuel konfiguration af IPv6 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet ........................... 111

HP's integrerede webserver ................................................................................................... 112

Åbning af HP's integrerede webserver ..................................................................... 112
Funktioner for HP's integrerede webserver ................................................................ 113

Fanen Oplysninger ................................................................................. 113
Fanen Generelt ...................................................................................... 113
Fanen Udskriv ........................................................................................ 114
Fanen Fejlfinding ................................................................................... 115
Fanen Sikkerhed .................................................................................... 115
Fanen HP Web Services .......................................................................... 115
Fanen Netværk ...................................................................................... 116
Listen Andre links ................................................................................... 116

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 117

Åbn HP Utility ....................................................................................................... 117
HP Utility-funktioner ............................................................................................... 117

Brug programmet HP Web Jetadmin ....................................................................................... 119
Economy-indstillinger ............................................................................................................ 120

Udskrivning med EconoMode ................................................................................. 120
Optimere hastigheden eller energiforbruget .............................................................. 120
Indstil dvaletilstand ................................................................................................ 120
Indstil dvaleplanen ................................................................................................ 121

Produktsikkerhedsfunktioner ................................................................................................... 123

Sikkerhedserklæringer ........................................................................................... 123
IP-sikkerhed .......................................................................................................... 123
Log ind på produktet ............................................................................................. 123
Angiv en systemadgangskode ................................................................................ 123

vi

DAWW

background image

Krypteringssupport: HP High-Performance Secure-harddiske ....................................... 124
Lås processorkort .................................................................................................. 124

Opgrader produktets firmware .............................................................................................. 125

7 Løs problemer .............................................................................................................. 127

Tjekliste for problemløsning ................................................................................................... 128
Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ................................................................................ 130
Gendan fabriksstandarderne ................................................................................................. 131
Kontrolpanelhjælp ................................................................................................................ 132
Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................. 133

Produktet tager ikke papir ...................................................................................... 133
Produktet tager flere ark papir ................................................................................ 133
Forebyg papirstop ................................................................................................. 133

Afhjælpning af papirstop ...................................................................................................... 135

Mulige placeringer af papirstop .............................................................................. 135
Auto-navigation til afhjælpning af papirstop ............................................................. 135
Afhjælpning af papirstop i området ved udskriftsbakken. ........................................... 136
Afhjælpning af papirstop i bakke 1 ......................................................................... 136
Afhjælpning af papirstop i bakke 2 eller 3 ............................................................... 137
Afhjælpning af papirstop i bakkerne til 500 ark ........................................................ 139
Afhjælpning af papirstop i højkapacitetsbakken til 3.500 ark ..................................... 140
Afhjælpning af papirstop i tonerpatronområdet ......................................................... 143
Afhjælpning af papirstop i fikseringsenheden ........................................................... 146
Afhjælpning af papirstop fra dupleksenheden ........................................................... 148

Skifte papirstopudbedring ..................................................................................................... 149
Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 150

Udskriv fra et andet softwareprogram ...................................................................... 150
Indstilling af papirtype for udskriftsjobbet ................................................................. 150

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) .................................................. 150
Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) ................................................ 150

Kontrol af status for tonerpatron .............................................................................. 151
Udskriv en renseside .............................................................................................. 152
Undersøg tonerpatronen ........................................................................................ 152
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet .................................................................. 152

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................. 152
Kontroller miljøet .................................................................................... 153

Kontroller EconoMode-indstillingerne ....................................................................... 153
Prøv en anden printerdriver .................................................................................... 154
Individuel bakkejustering ........................................................................................ 155

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. .......................................................... 156

Produktet udskriver ikke. ......................................................................................... 156

DAWW

vii

background image

Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 157

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ............................................................................. 158

Menuen Hent fra USB åbner ikke, når du indsætter USB-flashdrevet ............................ 158
Filen udskrives ikke fra USB-flashdrevet .................................................................... 159
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i Hent fra USB-menuen ......................................... 159

Løsning af generelle USB-problemer ....................................................................................... 160
Løsning af problemer med kablet netværk ............................................................................... 161

Produktet har dårlig fysisk forbindelse ...................................................................... 161
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet ............................................ 161
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. ................................................... 162
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket ......................... 162
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer .............................. 162
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert ................................. 162
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ............................ 162

Løs problemer med produktsoftware (Windows) ....................................................................... 163

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ........................................ 163
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ............................................ 163
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................... 163

Løs problemer med produktsoftware (Mac OS X) ...................................................................... 165

Produktnavnet vises ikke på produktlisten, på listen Udskriv & fax eller på listen Udskriv
og scan ............................................................................................................... 165
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 165
Hvis produktet er tilsluttet med et USB-kabel, vises det ikke på listerne Udskriv &fax eller
Udskriv &scan, efter at driveren er valgt ................................................................... 165

Fjernelse af software (Windows) ............................................................................................ 167
Fjern printerdriveren (Mac OS X) ........................................................................................... 168

Indeks .............................................................................................................................. 169

viii

DAWW