HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Fanen Generelt

background image

Fanen Generelt

Tabel 6-2

Fanen Generelt på HP's integrerede webserver

Menu

Beskrivelse

Tilpasning af kontrolpanel

Omarranger, vis eller skjul funktioner på kontrolpanelets display, og skift
standardsprog på displayet.

Opsætning af genvejssæt

Konfigurer job, som er tilgængelige i området genvejssæt på startskærmbilledet
på produktets kontrolpanel.

DAWW

HP's integrerede webserver

113

background image

Tabel 6-2

Fanen Generelt på HP's integrerede webserver (fortsat)

Menu

Beskrivelse

Advarsler

Konfigurerer advarselsmeddelelser via e-mail for forskellige hændelser for produktet
og forbrugsvarer.

Menuen Administration for
kontrolpanel

Viser menustrukturen i menuen Administration på kontrolpanelet.

BEMÆRK:

Du kan konfigurere indstillinger på dette skærmbillede, men HP's

integrerede webserver indeholder flere avancerede konfigurationsindstillinger, end
der findes i menuen Administration.

AutoSend

Konfigurerer dette produkt til at sende automatiske e-mails om produktkonfiguration
og forbrugsvarer til bestemte e-mail-adresser.

Rediger andre links

Tilføjer eller tilpasser et link til et andet websted. Dette link vises i området Andre
links
på alle sider i HP's integrerede webserver.

Ordering Information
(Oplysninger om bestilling)

Angiv oplysninger om bestilling af udskiftningstonerpatroner. Disse oplysninger
vises på statussiden over forbrugsvarer.

Enhedsoplysninger

Navngiv produktet og tildel det et aktivnummer. Angiv navnet på den primære
kontaktperson, der skal modtage oplysninger om produktet.

Sprog

Angiv det sprog, som oplysningerne fra HP's integrerede webserver skal vises på.

Dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, eller synkroniser med en tidsserver på netværket.

Energiindstillinger

Indstiller eller redigerer et vækningstidspunkt, dvaleklokkeslæt og udsættelse af
dvaletilstand for produktet. Du kan angive forskellige tidspunkter for hver dag i
ugen og for ferier og fridage. Du kan også indstille, hvilke interaktioner med
produktet der vækker det fra dvaletilstand.

Backup og gendan

Opret en sikkerhedskopifil, som indeholder produkt- og brugerdata. Du kan evt.
bruge denne fil til at gendanne data i produktet.

Gendan fabriksindstillinger

Gendanner indstillingerne til fabriksstandarderne.

Løsningsinstallationsprogram

Installer tredjepartssoftwareprogrammer, som kan forbedre produktfunktionaliteten.

Firmwareopgraderinger

Download og installer firmwareopgraderingsfiler til produktet.

Kvote- og statistiktjenester

Indeholder forbindelsesoplysninger om tredjeparts jobstatistiktjenester.