HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet

background image

Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet

Brug menuerne Administration i kontrolpanelet til manuelt at indstille en IPv4-adresse,

undernetmasken og standardgatewayen.

1.

Tryk på knappen Hjem på produktets kontrolpanel.

2.

Åbn følgende menuer:

Administration

Netværksindstillinger

Jetdirect-menu

TCP/IP

IPV4-indstillinger

Konfigurationsmetode

3.

Marker indstillingen Manuelt, og tryk derefter på knappen OK.

4.

Marker menuen Manuelle indstillinger, og tryk derefter på knappen OK.

5.

Vælg indstillingen IP-adresse, Undernetmaske eller Standardgateway.

110

Kapitel 6 Administrer produktet

DAWW

background image

6.

Vælg det første felt for at åbne et tastatur. Indtast de rigtige cifre i feltet, og tryk derefter på

knappen OK.

7.

Gentag processen for hvert felt, og tryk derefter på knappen OK.