HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Afhjælpning af papirstop i fikseringsenheden

background image

Afhjælpning af papirstop i tonerpatronområdet

1.

Tryk på udløserknappen til tonerdækslet.

2

3

DAWW

Afhjælpning af papirstop

143

background image

2.

Åbn dækslet til patronen.

2

3

3.

Fjern tonerpatronen.

FORSIGTIG:

Udsæt ikke tonerpatronen for

lys i mere end nogle få minutter for at

forhindre, at den bliver beskadiget.

2

3

4.

Træk den grønne tap ned for at åbne

metalpladen i produktet.

144

Kapitel 7 Løs problemer

DAWW

background image

5.

Træk langsomt papiret ud af produktet. Pas

på, at papiret ikke går i stykker.

FORSIGTIG:

Undgå at spilde løs toner.

Brug en tør, fnugfri klud til at fjerne toner, som

evt. er faldet ned i produktet. Hvis der bliver

spildt løs toner i produktet, kan der opstå

midlertidige problemer med udskriftskvaliteten.

Løs toner fjernes fra papirgangen, når der er

udskrevet et par sider. Hvis du får toner på

tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og

vaske tøjet i koldt vand (varmt vand får toneren

til at sætte sig fast i stoffet).

6.

Udskift tonerpatronen.

2

3

7.

Luk patrondækslet.

2

3

DAWW

Afhjælpning af papirstop

145

background image

Afhjælpning af papirstop i fikseringsenheden

1.

Åbn dækslet til fikseringsenheden på venstre

side af produktet.

FORSIGTIG:

Fikseringsenheden kan være

varm, mens produktet er i brug.

2.

Skub den grønne tap ned for at åbne

papirstopdækslet til fikseringsenheden.

3.

Fjern papiret fra fikseringsenheden.

146

Kapitel 7 Løs problemer

DAWW

background image

4.

Luk papirstopdækslet til fikseringsenheden.

5.

Luk dækslet til fikseringsenheden.

DAWW

Afhjælpning af papirstop

147