HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Konfigurer IP-adressen

background image

Konfigurer IP-adressen

1.

Kontroller, at produktet er tændt, og at meddelelsen Klar vises på produktets kontrolpanel.

2.

Slut netværkskablet til produktet og til netværket.

3.

Vent 60 sekunder, før du fortsætter. I dette tidsrum genkender netværket produktet og tildeler en IP-

adresse eller værtsnavn for produktet.

4.

Hvis du vil identificere IP-produktadressen eller værtsnavnet på produktkontrolpanelet, skal du

trykke på knappen Hjem , åbne menuen Sådan oprettes der forbindelse og vælge
indstillingen Netværksadresse.

Du kan finde IP-adressen eller værtsnavnet ved at udskrive en konfigurationsside.

a. Tryk på knappen Hjem på produktets kontrolpanel.

b. Åbn følgende menuer:

Administration

Rapporter

Konfigurations-/statussider

c.

Vælg indstillingen Konfigurationsside.

d. Rul op til indstillingen Udskriv, og tryk derefter på knappen OK.

14

Kapitel 2 Tilslut produktet, og installer softwaren

DAWW

background image

e. Find IP-adressen på siden Jetdirect.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

5.

IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0 eller 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, skal du konfigurere IP-

adressen manuelt. Ellers er netværkskonfigurationen udført uden fejl.

IPv6: Hvis IP-adressen starter med "fe80:", bør produktet kunne udskrive. Ellers skal du

konfigurere IP-adressen manuelt.