HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Udskrivning af easy-access USB-dokumenter

background image

Udskrivning af easy-access USB-dokumenter

1.

Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på venstre

side af produktets kontrolpanel.

BEMÆRK:

Du skal muligvis fjerne dækslet

fra USB-porten.

2.

Skærmbilledet USB-lagerenhed

registreret åbnes. Vælg OK for at få

adgang til USB-enheden.

3.

Fremhæv navnet på det dokument, du vil

udskrive.

4.

Juster antallet af kopier ved at bruge

piletasterne til at ændre mængden.

5.

Tryk på knappen OK for at udskrive

dokumentet.

DAWW

Brug af easy-access USB-udskrivning

107

background image

108

Kapitel 5 Udskriv

DAWW