Βοήθεια HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Οδηγός χρήσης

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Οδηγός χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια

χρήσης

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η

προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς

προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα

όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί

πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Αριθμός εξαρτήματος: CF235-90907

Edition 2, 11/2012

Πιστοποιήσεις εμπορικών σημάτων

Τα Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

και PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της

Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της

Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple

Computer, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες

χώρες/περιοχές. Η ονομασία iPod είναι σήμα

κατατεθέν της Apple Computer, Inc. Η χρήση

του iPod μπορεί να γίνει μόνο με νόμιμη

αντιγραφή ή αντιγραφή κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον κάτοχο των

δικαιωμάτων. Μην αντιγράφετε παράνομα

μουσική.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®,

Windows® XP και Windows Vista® είναι

σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της

Microsoft Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες για τη συσκευή ............................................................................................ 1

Σύγκριση συσκευών .................................................................................................................. 2
Προβολές προϊόντος ................................................................................................................ 4

Μπροστινή-δεξιά πλευρά συσκευής ............................................................................... 4
Μπροστινή-αριστερή πλευρά συσκευής .......................................................................... 5
Θύρες διασύνδεσης ................................................................................................... 6
Θέση αριθμού σειράς και αριθμού μοντέλου ................................................................. 7

Πίνακας ελέγχου ....................................................................................................................... 8

Διάταξη πίνακα ελέγχου .............................................................................................. 8
Βοήθεια πίνακα ελέγχου .............................................................................................. 9

Αναφορές προϊόντων .............................................................................................................. 10

2 Σύνδεση της συσκευής και εγκατάσταση λογισμικού ....................................................... 11

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και εγκατάσταση του λογισμικού
(Windows) ............................................................................................................................ 12
Σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο μέσω καλωδίου δικτύου και εγκατάσταση του λογισμικού
(Windows) ............................................................................................................................ 14

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP ................................................................................. 14
Εγκατάσταση του λογισμικού ..................................................................................... 15

Σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και εγκατάσταση του λογισμικού (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 16
Σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο με καλώδιο δικτύου και εγκατάσταση του λογισμικού (Mac OS X) .... 18

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP ................................................................................. 18
Εγκατάσταση του λογισμικού ..................................................................................... 19

3 Δίσκοι εισόδου και θήκες εξόδου .................................................................................... 21

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ............................................................................................... 22
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού ................................................................................................. 26
Διαμόρφωση δίσκων ............................................................................................................... 27

Ρύθμιση δίσκου κατά την τοποθέτηση χαρτιού .............................................................. 27
Ρύθμιση δίσκου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις μιας εκτύπωσης ............................................ 27
Διαμόρφωση δίσκου με τον πίνακα ελέγχου ................................................................. 28

ELWW

iii

background image

Εναλλακτική λειτουργία επιστολόχαρτου ..................................................................................... 29
Δίσκος 1 ............................................................................................................................... 31

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................... 31
Τοποθέτηση χαρτιού στο Δίσκο 1 ............................................................................... 32

Δίσκος 2 και Δίσκος 3 ............................................................................................................ 34

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................... 34
Τοποθέτηση χαρτιού στο Δίσκο 2 και στο Δίσκο 3 ........................................................ 35

Δίσκοι 500 φύλλων ................................................................................................................ 37

Χωρητικότητα και προσανατολισμός χαρτιού στο δίσκο 500 φύλλων .............................. 37
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους 500 φύλλων ......................................................... 38

Δίσκος υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων ............................................................................ 40

Χωρητικότητα και προσανατολισμός χαρτιού στο δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας
3.500 φύλλων ........................................................................................................ 40
Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων ............................ 40

Χρήση των επιλογών εξόδου χαρτιού ......................................................................................... 42

Θήκη εξόδου .......................................................................................................... 42

4 Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα ...................................................................... 43

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ........................................................... 44
Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών ............................................................ 45
Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις ............................................................................... 46
Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του ............................... 47
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιλογών Ρυθμίσεις πολύ χαμηλής στάθμης από τον πίνακα
ελέγχου ................................................................................................................................. 48
Εξαρτήματα που επισκευάζονται από τον πελάτη .......................................................................... 49
Εξαρτήματα ........................................................................................................................... 53
Δοχείο γραφίτη ...................................................................................................................... 54

Προβολή δοχείων γραφίτη ........................................................................................ 54
Πληροφορίες για τα δοχεία γραφίτη ........................................................................... 55

Ανακύκλωση δοχείου γραφίτη .................................................................... 55
Αποθήκευση δοχείου γραφίτη ..................................................................... 55
Πολιτική της HP για δοχεία γραφίτη άλλου κατασκευαστή .............................. 55

Αντικατάσταση του δοχείου γραφίτη ........................................................................... 56

5 Εκτύπωση ....................................................................................................................... 59

Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης (Windows) ................................................... 60

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 61

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD ................................................... 62

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows) .................................................................... 63

Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 63

iv

ELWW

background image

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 63
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 64

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) ................................................................... 65

Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 65
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 65
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 65

Εργασίες εκτύπωσης (Windows) ............................................................................................... 67

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) .......................................................... 67
Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης (Windows) ......................................................... 69
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ....................................................... 72
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ................................................. 74
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Windows) ....................................................... 76
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Windows) ............................................................ 78
Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows) ............................................................................. 80
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας σε διαφορετικό χαρτί (Windows) .............. 83
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Windows) ......................................... 86
Δημιουργία φυλλαδίου (Windows) ............................................................................ 88

Εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X) .............................................................................................. 90

Χρήση μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ......................................................... 90
Δημιουργία μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) .................................................. 90
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ..................................................... 90
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ................................................ 91
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Mac OS X) ...................................................... 91
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Mac OS X) .......................................................... 91
Επιλογή τύπου χαρτιού (Mac OS X) ............................................................................ 92
Εκτύπωση εξώφυλλου (Mac OS X) ............................................................................. 92
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Mac OS X) ....................................... 92
Δημιουργία φυλλαδίου (Mac OS X) ........................................................................... 93

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Windows) ...................................................................................... 94

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Windows) ........................................................... 94
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Windows) ........................................................................ 94
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Windows) ............................................... 95
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Windows) .................................................................... 95

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X) ..................................................................................... 96

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) .......................................................... 96
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ....................................................................... 96
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) .............................................. 96
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Mac OS X) ................................................................... 97

Αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης στη συσκευή ........................................................................... 98

Δημιουργία αποθηκευμένης εργασίας (Windows) ........................................................ 98

ELWW

v

background image

Δημιουργία αποθηκευμένης εργασίας (Mac OS X) ..................................................... 100
Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας ................................................................... 101
Διαγραφή μιας αποθηκευμένης εργασίας .................................................................. 101

Προσθήκη σελίδας διαχωρισμού εργασιών (Windows) .............................................................. 103
Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ............................................................................................. 104
Χρήση του προγράμματος οδήγησης HP ePrint για φορητές συσκευές .......................................... 105
Χρήση του Apple AirPrint ...................................................................................................... 106

Σύνδεση της συσκευής στο AirPrint ........................................................................... 106
Εύρεση του ονόματος AirPrint της συσκευής .............................................................. 106
Εκτύπωση με τη λειτουργία AirPrint ........................................................................... 107
Αλλαγή ονόματος AirPrint συσκευής ......................................................................... 107
Επίλυση προβλημάτων λειτουργίας του AirPrint .......................................................... 107

Χρήση του HP Smart Print (Windows) ...................................................................................... 109
Χρήση εκτύπωσης μέσω εύκολα προσβάσιμης θύρας USB .......................................................... 110

Εκτύπωση εγγράφων από εύκολα προσβάσιμη θύρα USB ............................................ 111

6 Διαχείριση της συσκευής ............................................................................................... 113

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου ΙΡ ......................................................................................... 114

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ...................................... 114
Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου .................................................................... 114
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου ........... 114
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv6 από τον πίνακα ελέγχου ........... 115

Ενσωματωμένος web server της HP ......................................................................................... 116

Άνοιγμα του Ενσωματωμένου web server της HP ....................................................... 116
Δυνατότητες του ενσωματωμένου διακομιστή web της HP ............................................. 117

Καρτέλα Πληροφορίες ............................................................................. 117
Καρτέλα Γενικά ....................................................................................... 117
Καρτέλα Εκτύπωση .................................................................................. 119
Καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων ......................................................... 119
Καρτέλα Ασφάλεια .................................................................................. 120
Καρτέλα Υπηρεσίες Web της HP ............................................................... 120
Καρτέλα Δικτύωση .................................................................................. 120
Λίστα Άλλες συνδέσεις ........................................................................... 120

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 122

Άνοιγμα του HP Utility ........................................................................................... 122
Λειτουργίες του HP Utility ........................................................................................ 122

Χρήση λογισμικού HP Web Jetadmin ...................................................................................... 124
Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ....................................................................................................... 125

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode .................................................................... 125
Βελτιστοποίηση ταχύτητας ή χρήσης ενέργειας ............................................................ 125
Ρύθμιση αναστολής λειτουργίας ............................................................................... 126

vi

ELWW

background image

Ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος αναστολής λειτουργίας ............................................ 126

Λειτουργίες ασφαλείας συσκευής ............................................................................................ 128

Δηλώσεις ασφαλείας .............................................................................................. 128
Ασφάλεια IP .......................................................................................................... 128
Σύνδεση στη συσκευή ............................................................................................. 128
Εκχώρηση κωδικού πρόσβασης συστήματος .............................................................. 128
Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ασφαλείς σκληροί δίσκοι HP High-Performance .............. 129
Κλείδωμα του περιβλήματος μορφοποιητή ................................................................. 129

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού του προϊόντος ...................................................................... 131

7 Επίλυση προβλημάτων .................................................................................................. 133

Επίλυση προβλημάτων από τη λίστα ελέγχου ............................................................................. 134
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ........................................................... 136
Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών ................................................................................. 137
Βοήθεια πίνακα ελέγχου ........................................................................................................ 138
Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού .......................................................................... 139

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ........................................................................................ 139
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ...................................................................... 139
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 140

Αποκατάσταση εμπλοκών ....................................................................................................... 141

Θέσεις εμπλοκών ................................................................................................... 141
Αυτόματη πλοήγηση για αποκατάσταση εμπλοκών ...................................................... 141
Αποκαταστήστε τις εμπλοκές από την περιοχή του δίσκου εξόδου .................................. 142
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 ...................................................................... 142
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 ή στο Δίσκο 3 ................................................. 143
Αποκατάσταση εμπλοκών στους δίσκους 500 φύλλων ................................................ 145
Αποκατάσταση εμπλοκών στο δίσκο υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων .................... 147
Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή των δοχείων γραφίτη ........................................ 150
Αποκατάσταση εμπλοκών στη μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη ..................................... 152
Αποκατάσταση εμπλοκών στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης ................................... 155

Αλλαγή τρόπου αποκατάστασης εμπλοκών ............................................................................... 156
Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................................... 157

Εκτύπωση από διαφορετικό πρόγραμμα λογισμικού .................................................... 157
Ορισμός της ρύθμισης τύπου χαρτιού για την εργασία εκτύπωσης ................................ 157

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows) ........................................ 157
Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Mac OS X) ....................................... 157

Έλεγχος κατάστασης δοχείων γραφίτη ...................................................................... 158
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ............................................................................... 159
Οπτικός έλεγχος του δοχείου γραφίτη ....................................................................... 159
Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης .......................................................... 160

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP .......................... 160

ELWW

vii

background image

Έλεγχος του περιβάλλοντος ..................................................................... 160

Έλεγχος ρυθμίσεων λειτουργίας EconoMode ............................................................. 161
Δοκιμή διαφορετικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης .......................................... 161
Ρύθμιση ευθυγράμμισης μεμονωμένου δίσκου ........................................................... 163

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά ................................................................................ 164

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ......................................................................................... 164
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ....................................................................................... 165

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης μέσω USB εύκολης πρόσβασης ............................................... 166

Το μενού "Ανάκτηση από USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε τη μονάδα flash USB ........... 166
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από τη μονάδα flash USB ................................................... 167
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού Ανάκτηση από USB .......... 167

Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης USB ...................................................................................... 168
Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου .............................................................................. 169

Η φυσική σύνδεση της συσκευής δεν είναι καλή ......................................................... 169
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν ............................. 169
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ............................................ 170
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο . . 170
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. .................... 170
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά .................... 170
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες ...... 170

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού του προϊόντος (Windows) ..................................................... 171

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το προϊόν δεν εμφανίζεται στο φάκελο
"Εκτυπωτής" ......................................................................................................... 171
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού ......................... 171
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα .................. 171

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού του προϊόντος (Mac OS X) .................................................... 173

Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα Print & Fax
(Εκτύπωση και Φαξ) ή στη λίστα Print & Scan (Εκτύπωση και Σάρωση) ........................... 173
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε .................................. 173
Όταν το προϊόν έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, δεν εμφανίζεται στη λίστα Print & Fax
(Εκτύπωση και Φαξ) ή στη λίστα Print & Scan (Εκτύπωση και Σάρωση) μετά την επιλογή
του προγράμματος οδήγησης .................................................................................. 173

Κατάργηση λογισμικού (Windows) ......................................................................................... 175
Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης (Mac OS X) ................................................ 176

Ευρετήριο ......................................................................................................................... 177

viii

ELWW