HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series ohje

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Käyttöopas

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,

sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Osanumero: CF235-90909

Edition 2, 11/2012

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ja

PostScript

®

ovat Adobe Systems

Incorporatedin tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Computer,

Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity

Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPod on

Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. iPod

on tarkoitettu vain lailliseen tai

tekijänoikeuksien haltijan sallimaan

kopiointiin. Älä varasta musiikkia.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft

Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

background image

Sisällysluettelo

1 Tuote-esittely .................................................................................................................... 1

Mallivertailu ............................................................................................................................ 2
Tuotteen kuvat ......................................................................................................................... 4

Laite etuoikealta ........................................................................................................ 4
Laite etuvasemmalta .................................................................................................. 5
Liitäntäportit ............................................................................................................. 6
Sarjanumeron ja mallinumeron sijainti ......................................................................... 7

Ohjauspaneeli ......................................................................................................................... 8

Ohjauspaneelin asettelu ............................................................................................. 8
Ohjauspaneelin ohje ................................................................................................. 9

Laiteraportit ........................................................................................................................... 10

2 Laitteen liittäminen ja ohjelmiston asentaminen .............................................................. 11

Laitteen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Windows) ............... 12
Laitteen liittäminen verkkoon verkkokaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Windows) .................... 14

IP-osoitteen määrittäminen ........................................................................................ 14
Ohjelmiston asentaminen ......................................................................................... 15

Laitteen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Mac OS X) .............. 16
Laitteen liittäminen verkkoon verkkokaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Mac OS X) ................... 17

IP-osoitteen määrittäminen ........................................................................................ 17
Ohjelmiston asentaminen ......................................................................................... 18

3 Syöttö- ja tulostelokerot ................................................................................................. 21

Tuetut paperikoot ................................................................................................................... 22
Tuetut paperityypit .................................................................................................................. 26
Lokeroasetusten määrittäminen ................................................................................................ 27

Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä ................................................. 27
Lokeron määrittäminen tulostustyön asetusten mukaan .................................................. 27
Lokeron määrittäminen ohjauspaneelin avulla ............................................................. 28

Vaihtoehtoinen kirjelomaketila ................................................................................................. 29
Lokero 1 ............................................................................................................................... 30

FIWW

iii

background image

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ....................................................................... 30
Täytä lokero 1 ........................................................................................................ 31

Lokerot 2 ja 3 ........................................................................................................................ 33

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ....................................................................... 33
Lokeron 2 ja lokeron 3 täyttäminen ........................................................................... 34

500 arkin lokerot ................................................................................................................... 36

500 arkin lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ......................................................... 36
500 arkin lokeroiden täyttäminen .............................................................................. 37

3 500 arkin suurikapasiteettinen lokero .................................................................................... 39

3 500 arkin suurikapasiteettisen syöttölokeron kapasiteetti ja paperin suunta ................. 39
3 500 arkin suurikapasiteettisen lokeron täyttäminen ................................................... 39

Tulostelokerovaihtoehtojen käyttäminen ..................................................................................... 41

Tulostelokero .......................................................................................................... 41

4 Osat, tarvikkeet ja lisävarusteet ..................................................................................... 43

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ....................................................................... 44
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ................................................................................................... 45
HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto ................................................................................. 46
Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa ......................................................... 47
Erittäin vähissä -asetukset -vaihtoehdon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
ohjauspaneelissa ................................................................................................................... 48
Asiakkaan korjattavissa olevat osat .......................................................................................... 49
Lisälaitteet ............................................................................................................................. 52
Värikasetti ............................................................................................................................. 53

Värikasettinäkymä ................................................................................................... 53
Värikasetin tiedot .................................................................................................... 54

Kierrätä värikasetti ................................................................................... 54
Värikasetin säilyttäminen ........................................................................... 54
HP ja muut kuin HP-värikasetit .................................................................... 54

Vaihda värikasetti ................................................................................................... 55

5 Tulostus .......................................................................................................................... 59

Tuetut tulostinohjaimet (Windows) ............................................................................................ 60

HP:n yleistulostinohjain (UPD) ................................................................................... 60

UPD-asennustilas ...................................................................................... 61

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Windows) ............................................................................. 62

Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 62
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 62
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 62

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Mac OS X) ........................................................................... 63

Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 63

iv

FIWW

background image

Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 63
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 63

Tulostustehtävät (Windows) ..................................................................................................... 64

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Windows) ....................................................... 64
Tulostuksen pikavalintojen luominen (Windows) .......................................................... 66
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Windows) .......................................... 69
Manuaalinen tulostaminen molemmille puolille (Windows) ........................................... 71
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Windows) .......................................................... 73
Sivun suunnan valitseminen (Windows) ...................................................................... 75
Paperityypin valitseminen (Windows) ........................................................................ 77
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille (Windows) ........................... 80
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Windows) ......................................... 83
Vihkon luominen (Windows) ..................................................................................... 85

Tulostustehtävät (Mac OS X) .................................................................................................... 87

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Mac OS X) ...................................................... 87
Tulostuksen pikavalinnan luominen (Mac OS X) .......................................................... 87
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Mac OS X) ........................................ 87
Manuaalinen tulostaminen molemmille puolille (Mac OS X) .......................................... 87
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Mac OS X) ......................................................... 88
Sivun suunnan valitseminen (Mac OS X) ..................................................................... 88
Paperityypin valitseminen (Mac OS X) ....................................................................... 88
Kansilehden tulostaminen (Mac OS X) ....................................................................... 88
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Mac OS X) ........................................ 89
Vihkon luominen (Mac OS X) .................................................................................... 89

Muut tulostustehtävät (Windows) .............................................................................................. 90

Tulostustyön peruuttaminen (Windows) ....................................................................... 90
Paperikoon valitseminen (Windows) .......................................................................... 90
Mukautetun paperikoon valitseminen (Windows) ......................................................... 91
Vesileimojen tulostaminen (Windows) ........................................................................ 91

Muut tulostustehtävät (Mac OS X) ............................................................................................. 92

Tulostustyön peruuttaminen (Mac OS X) ..................................................................... 92
Paperikoon valitseminen (Mac OS X) ......................................................................... 92
Mukautetun paperikoon valitseminen (Mac OS X) ....................................................... 92
Vesileimojen tulostaminen (Mac OS X) ....................................................................... 92

Tulostustöiden tallentaminen laitteeseen ..................................................................................... 94

Tallennetun työn luominen (Windows) ........................................................................ 94
Tallennetun työn luominen (Mac OS X) ...................................................................... 96
Tallennetun työn tulostaminen ................................................................................... 97
Tallennetun työn poistaminen .................................................................................... 97

Työn erotinsivun lisääminen (Windows) .................................................................................... 99
HP ePrint -apuohjelman käyttäminen ....................................................................................... 100

FIWW

v

background image

HP ePrint Mobile -ohjaimen käyttäminen ................................................................................. 101
Applen AirPrint-toiminnon käyttäminen .................................................................................... 102

Laitteen liittäminen AirPrintiin .................................................................................. 102
Laitteen AirPrint-nimen etsiminen ............................................................................. 102
Tulostaminen AirPrintistä ........................................................................................ 102
AirPrint-tuotenimen muuttaminen .............................................................................. 103
AirPrint-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................. 103

HP Smart Print (Windows) ..................................................................................................... 105
Käytä helppokäyttöistä USB-tulostusta ..................................................................................... 106

Asiakirjojen tulostaminen helppokäyttöisen USB-tulostustoiminnon avulla ...................... 107

6 Laitteen hallinta ............................................................................................................ 109

IP-verkkoasetusten määrittäminen ........................................................................................... 110

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus ......................................................... 110
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen ...................................................... 110
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ............................. 110
IPv6:n TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista .................... 111

HP:n sulautettu Web-palvelin ................................................................................................. 112

HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen ............................................................. 112
HP:n sulautetun Web-palvelimen ominaisuudet .......................................................... 113

Tietoja-välilehti ....................................................................................... 113
Yleiset-välilehti ....................................................................................... 113
Tulosta-välilehti ....................................................................................... 114
Vianmääritys-välilehti .............................................................................. 115
Suojaus-välilehti ..................................................................................... 115
HP:n Web-palvelut-välilehti ...................................................................... 115
Verkot-välilehti ....................................................................................... 116
Muita linkkejä -luettelo ............................................................................ 116

HP-apuohjelma (Mac OS X) ................................................................................................... 117

HP-apuohjelman avaaminen ................................................................................... 117
HP-apuohjelman ominaisuudet ................................................................................ 117

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ............................................................................. 119
EconoMode-asetukset ........................................................................................................... 120

Tulostaminen EconoMode-tilassa ............................................................................. 120
Nopeuden tai energiankulutuksen optimoiminen ....................................................... 120
Lepotilan asettaminen ............................................................................................ 121
Lepotilan aikataulun määrittäminen ......................................................................... 121

Tuotteen suojausominaisuudet ................................................................................................ 123

Turvallisuuslausunnot ............................................................................................. 123
IPsec (IP Security) .................................................................................................. 123
Laitteeseen kirjautuminen ........................................................................................ 123

vi

FIWW

background image

Järjestelmäsalasanan määrittäminen ........................................................................ 123
Salaustuki: HP:n nopeat salatut kiintolevyt ................................................................ 124
Ohjainkorttipaikan lukitseminen .............................................................................. 124

Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen .................................................................................... 125

7 Ongelmien ratkaiseminen ............................................................................................. 127

Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo ........................................................................................ 128
Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ................................................................................ 130
Tehdasasetusten palauttaminen .............................................................................................. 131
Ohjauspaneelin ohje ............................................................................................................ 132
Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ............................................................... 133

Laite ei poimi paperia ............................................................................................ 133
Laite poimii useita paperiarkkeja ............................................................................. 133
Paperitukosten estäminen ....................................................................................... 134

Tukosten poistaminen ............................................................................................................ 135

Tukoksen sijainti .................................................................................................... 135
Automaattisiirtyminen tukosten poistamiseen ............................................................. 135
Paperitukosten poistaminen tulostelokeroalueelta ....................................................... 136
Tukosten poistaminen lokerosta 1 ............................................................................ 136
Tukosten poistaminen lokerosta 2 tai lokerosta 3 ....................................................... 137
Tukosten poistaminen 500 arkin lokeroista ............................................................... 139
Tukosten poistaminen 3 500 arkin suurikapasiteettisesta lokerosta ............................... 140
Tukosten poistaminen värikasetin alueelta ................................................................. 143
Tukosten poistaminen kiinnitysyksiköstä .................................................................... 146
Tukosten poistaminen kääntöyksiköstä ..................................................................... 148

Tukosselvityksen muuttaminen ................................................................................................ 149
Tulostuslaadun parantaminen ................................................................................................ 150

Tulostaminen toisesta ohjelmasta ............................................................................. 150
Määritä tulostustyön paperityyppiasetus ................................................................... 150

Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows) ......................................... 150
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Mac OS X) ....................................... 150

Tarkista värikasetin tila .......................................................................................... 151
Puhdistussivun tulostaminen .................................................................................... 152
Värikasetin tarkistaminen silmämääräisesti ............................................................... 152
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen .............................................................. 152

Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset ............................. 152
Ympäristön tarkistaminen ........................................................................ 153

EconoMode-asetusten tarkistaminen ......................................................................... 153
Toisen tulostinohjaimen kokeileminen ....................................................................... 154
Määritä yksittäisen lokeron kohdistus ....................................................................... 155

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. ......................................................................................... 156

FIWW

vii

background image

Laite ei tulosta. ...................................................................................................... 156
Tuote tulostaa hitaasti ............................................................................................ 156

Helppokäyttöisen USB-tulostuksen ongelmien ratkaiseminen ....................................................... 157

Nouda USB-muistitikulta -valikko ei avaudu, kun USB-asema asetetaan paikalleen ......... 157
Tiedostoa ei voi tulostaa USB-asemalta .................................................................... 158
Tulostettava tiedosto ei näy Hae USB-muistitikulta -valikossa ........................................ 158

USB-liitäntäongelmien ratkaiseminen ...................................................................................... 159
Kiinteän verkon ongelmien ratkaiseminen ................................................................................ 160

Laitteen fyysinen yhteys on heikko ........................................................................... 160
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle ...................................................... 160
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ........................................................................ 161
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia .......................... 161
Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia ...................................... 161
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................................ 161
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ............................ 161

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen (Windows) .......................................................... 162

Laitteen tulostinohjain ei näy Tulostin-kansiossa ......................................................... 162
Ohjelmiston asennuksen aikana näytettiin virhesanoma ............................................. 162
Laite on Valmis-tilassa, mutta mitään ei tulostu .......................................................... 162

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen (Mac OS X) ........................................................ 164

Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelon laiteluettelossa .... 164
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ........................................................ 164
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja
skannaa -luettelossa, kun ohjain on valittu ................................................................ 164

Ohjelmiston poistaminen (Windows) ...................................................................................... 166
Tulostinohjaimen poistaminen (Mac OS X) .............................................................................. 167

Hakemisto ........................................................................................................................ 169

viii

FIWW