HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - HP:n sulautettu Web-palvelin

background image

HP:n sulautettu Web-palvelin

HP:n sulautetussa Web-palvelimessa voit tarkastella laitteen tilaa, määrittää laitteen verkkoasetuksia

sekä hallita tulostustoimintoja laitteen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Seuraavassa on

esimerkkejä HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttämisestä:

tuotteen tilatietojen näyttäminen

tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan tarkasteleminen ja uusien tarvikkeiden tilaaminen

lokeroasetusten tarkasteleminen ja muuttaminen

laitteen ohjauspaneelin valikkoasetusten tarkasteleminen ja muuttaminen

sisäisten sivujen tarkasteleminen ja tulostaminen

ilmoitusten vastaanottaminen laitteeseen ja tarvikkeisiin liittyvistä tapahtumista

verkkoasetusten tarkasteleminen ja muuttaminen

HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttö edellyttää seuraavia selaimen ominaisuuksia:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 tai uudempi tai Netscape 6.2 tai uudempi

Mac OS X: Safari tai Firefox, Bonjour tai IP-osoite

Linux: Vain Netscape Navigator

HP-UX 10 ja HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

HP:n sulautettu Web-palvelin toimii, kun laite on kytketty IP-verkkoon. HP:n sulautettu Web-palvelin ei

tue IPX-verkkolaiteyhteyksiä. Voit käyttää HP:n sulautettua Web-palvelinta, vaikka Internet-yhteyttä ei

olisikaan käytettävissä.

Kun laite on kytkettynä verkkoon, HP:n sulautettu Web-palvelin on automaattisesti käytettävissä.