HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Tuote tulostaa hitaasti

background image

Tuote tulostaa hitaasti

Jos laite tulostaa hitaasti, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.

1.

Varmista, että tietokone vastaa laitteen teknisten ominaisuuksien vähimmäisvaatimuksia. Saat

luettelon teknisistä tiedoista seuraavasta osoitteesta:

www.hp.com/support/lj700M712

.

2.

Kun määrität laitteen tulostamaan tietyille paperityypeille, kuten painavalle paperille, laite tulostaa

hitaammin kuin tavallisesti, jotta se voi kiinnittää väriaineen paperiin oikein. Jos paperityypin

asetus ei vastaa käytettävän paperin tyyppiä, muuta asetus oikeanlaiseksi.

156

Luku 7 Ongelmien ratkaiseminen

FIWW

background image

Helppokäyttöisen USB-tulostuksen ongelmien
ratkaiseminen

Nouda USB-muistitikulta -valikko ei avaudu, kun USB-asema asetetaan paikalleen

Tiedostoa ei voi tulostaa USB-asemalta

Tulostettava tiedosto ei näy Hae USB-muistitikulta -valikossa

Nouda USB-muistitikulta -valikko ei avaudu, kun USB-asema
asetetaan paikalleen

1.

Toiminto on aktivoitava ennen kuin sitä voi käyttää.

a. Paina laitteen ohjauspaneelissa Alkuun -painiketta.

b. Avaa seuraavat valikot:

Hallinta

Yleisasetukset

Salli haku USB-laitteesta

c.

Korosta Ota käyttöön-vaihtoehto ja paina OK-painiketta.

2.

Laite ei ehkä tue käyttämääsi USB-asemaa tai tiedostojärjestelmää. Tallenna tiedostot tavalliseen

USB-asemaan, joka käyttää FAT (File Allocation Table) -tiedostojärjestelmää. Laite tukee FAT32-

USB-asemia.

3.

Jos jokin toinen valikko on jo auki, sulje se ja aseta USB-asema uudelleen paikalleen.

4.

USB-asemassa voi olla useita osioita. (Joissakin USB-asemissa on mukana ohjelmisto, joka jakaa

laitteen osioihin CD-levyn tapaan.) Poista osiot alustamalla USB-asema uudelleen tai käytä toista

USB-asemaa.

5.

Laitteessa ei ehkä ole tarpeeksi virtaa USB-aseman käyttöön.

a. USB-aseman poistaminen

b. Katkaise laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.

c.

Käytä USB-asemaa, jossa on oma virtalähde tai joka käyttää vähemmän virtaa.

6.

USB-asema voi olla viallinen.

a. USB-aseman poistaminen

b. Katkaise laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen.

c.

Kokeile tulostaa toiselta USB-asemalta.

FIWW