Pomoć za HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Korisnički priručnik

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i

prevođenje zabranjeno bez prethodne

pisane suglasnosti, osim pod uvjetima

određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran

za eventualne tehničke i uredničke pogreške

te propuste koji se nalaze u tekstu.

Broj publikacije : CF235-90912

Edition 2, 11/2012

Vlasnici zaštitnih znakova

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

, i

PostScript

®

zaštitni su znakovi tvrtke Adobe

Systems Incorporated.

Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke

Apple Computer, Inc., registrirani u SAD-u i

drugim državama/regijama. iPod je zaštitni

znak tvrtke Apple Computer, Inc. iPod je

namijenjen samo zakonskom i pravno

ovlaštenom kopiranju. Ne kradite glazbu.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrirani zaštitni

znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim

Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

background image

Sadržaj

1 Predstavljanje proizvoda .................................................................................................. 1

Usporedba uređaja .................................................................................................................. 2
Prikaz uređaja ......................................................................................................................... 4

Pogled na proizvod sprijeda i zdesna ......................................................................... 4
Pogled na proizvod sprijeda i slijeva ........................................................................... 5
Priključci sučelja ........................................................................................................ 6
Položaj serijskog broja i broja modela ........................................................................ 7

Upravljačka ploča .................................................................................................................... 8

Izgled upravljačke ploče ............................................................................................ 8
Pomoć na upravljačkoj ploči ....................................................................................... 9

Izvješća o uređaju .................................................................................................................. 10

2 Priključivanje proizvoda i instaliranje softvera ................................................................ 11

Priključivanje uređaja na računalo putem USB kabela i instaliranje softvera (Windows) .................. 12
Priključivanje uređaja na mrežu putem mrežnog kabela i instaliranje softvera (Windows) ............... 14

Konfiguracija IP adrese ............................................................................................ 14
Instaliranje softvera ................................................................................................. 15

Priključivanje uređaja na računalo putem USB kabela i instaliranje softvera (Mac OS X) ................. 16
Povezivanje proizvoda s mrežom putem mrežnog kabela i instaliranje softvera (Mac OS X) ............ 17

Konfiguracija IP adrese ............................................................................................ 17
Instaliranje softvera ................................................................................................. 18

3 Ulazne ladice i izlazni spremnici ..................................................................................... 21

Podržane veličine papira ........................................................................................................ 22
Podržane vrste papira ............................................................................................................ 26
Konfiguriranje ladica .............................................................................................................. 27

Konfiguriranje ladice prilikom umetanja papira .......................................................... 27
Konfiguriranje ladice radi usklađivanja s postavkama ispisnog zadatka ........................ 27
Konfigurirajte ladicu pomoću upravljačke ploče .......................................................... 28

Zamjensko zaglavlje .............................................................................................................. 29
Ladica 1 ............................................................................................................................... 30

HRWW

iii

background image

Kapacitet ladica i položaj papira .............................................................................. 30
Punjenje Ladice 1 .................................................................................................... 31

Ladice 2 i 3 ........................................................................................................................... 33

Kapacitet ladica i položaj papira .............................................................................. 33
Punjenje Ladice 2 i Ladice 3 ..................................................................................... 34

Ladice za 500 listova ............................................................................................................. 36

Kapacitet ladice za 500 listova i položaj papira ........................................................ 36
Napunite ladice kapaciteta od 500 listova ................................................................. 37

Ladica velikog kapaciteta za 3.500 listova papira ..................................................................... 39

Ulazni kapacitet 3.500 listova kapacitet i položaj papira ............................................ 39
Napunite ladicu visokog kapaciteta od 3.500 listova .................................................. 39

Korištenje izlaznih mogućnosti papira ...................................................................................... 41

Izlazni spremnik ...................................................................................................... 41

4 Dijelovi, potrošni materijal i dodatna oprema ................................................................. 43

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ..................................................... 44
Propisi tvrtke HP u vezi potrošnog materijala drugih proizvođača ................................................ 45
Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina ....................................................................... 46
Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja ....................................... 47
Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Very Low Settings (Postavke „Veoma niska razina“) na
upravljačkoj ploči .................................................................................................................. 48
Dijelovi koje korisnik može sam zamijeniti ................................................................................ 50
Pribor ................................................................................................................................... 53
Spremnici s tonerom ............................................................................................................... 54

Pregled spremnika s tonerom .................................................................................... 54
Informacije o spremniku s tonerom ............................................................................ 55

Recikliranje spremnika s tonerom ............................................................... 55
Skladištenje spremnika s tonerom ............................................................... 55
Propisi tvrtke HP u vezi spremnika s tonerom drugih proizvođača ................... 55

Zamjena spremnika s tonerom .................................................................................. 56

5 Ispis ............................................................................................................................... 59

Podržani upravljački programi (Windows) ................................................................................ 60

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 60

UPD instalacijski načini rada ..................................................................... 61

Promjena postavki zadatka ispisa (Windows) ............................................................................ 62

Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 62
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 62
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 62

Promjena postavki zadatka ispisa (Mac OS X) ........................................................................... 63

Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 63

iv

HRWW

background image

Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 63
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 63

Zadaci ispisa (Windows) ........................................................................................................ 64

Upotreba prečaca za ispis (Windows) ....................................................................... 64
Stvaranje prečaca za ispis (Windows) ....................................................................... 66
Automatski obostrani ispis (Windows) ....................................................................... 69
Ručni obostrani ispis (Windows) ............................................................................... 71
Ispis više stranica po listu (Windows) ......................................................................... 73
Odabir usmjerenja stranice (Windows) ...................................................................... 75
Odabir vrste papira (Windows) ................................................................................ 77
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačijem papiru (Windows) ................................. 80
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Windows) .................................... 83
Stvaranje knjižice (Windows) ................................................................................... 85

Zadaci ispisa (Mac OS X) ....................................................................................................... 87

Korištenje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) ..................................................... 87
Stvaranje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) ..................................................... 87
Automatski ispis na obje strane (Mac OS X) ............................................................... 87
Ručni obostrani ispis (Mac OS X) .............................................................................. 87
Ispis više stranica po listu (Mac OS X) ....................................................................... 88
Odabir usmjerenja stranice (Mac OS X) ..................................................................... 88
Odabir vrste papira (Mac OS X) ............................................................................... 88
Ispis naslovnice (Mac OS X) ..................................................................................... 89
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Mac OS X) ................................... 89
Stvaranje knjižice (Mac OS X) .................................................................................. 89

Dodatni zadaci ispisa (Windows) ............................................................................................ 91

Poništavanje zadatka ispisa (Windows) ..................................................................... 91
Odabir veličine papira (Windows) ............................................................................ 91
Odabir prilagođene veličine papira (Windows) .......................................................... 91
Ispis vodenih žigova (Windows) ............................................................................... 92

Dodatni zadaci ispisa (Mac OS X) ........................................................................................... 93

Poništavanje zadatka ispisa (Mac OS X) .................................................................... 93
Odabir veličine papira (Mac OS X) ........................................................................... 93
Odabir prilagođene veličine papira (Mac OS X) ........................................................ 93
Ispis vodenih žigova (Mac OS X) .............................................................................. 94

Spremanje zadataka ispisa u proizvod ..................................................................................... 95

Stvaranje spremljenog zadatka (Windows) ................................................................ 95
Stvaranje spremljenog zadatka (Mac OS X) ............................................................... 97
Ispis pohranjenog zadatka ....................................................................................... 98
Brisanje pohranjenog zadatka .................................................................................. 98

Dodavanje stranice za odvajanje zadataka (Windows) ............................................................ 100
Upotreba značajke HP ePrint ................................................................................................. 101

HRWW

v

background image

Upotreba značajke HP ePrint Mobile Driver ............................................................................. 102
Korištenje značajke Apple AirPrint ......................................................................................... 103

Povezivanje uređaja s AirPrint ................................................................................ 103
Pronađite AirPrint naziv za proizvod ....................................................................... 103
Ispis iz značajke AirPrint ........................................................................................ 103
Promijenite AirPrint naziv za proizvod ..................................................................... 104
Rješavanje problema sa značajkom AirPrint ............................................................. 104

Upotreba aplikacije HP Smart Print (Windows) ........................................................................ 106
Ispis pomoću USB-a s jednostavnim pristupom ......................................................................... 107

Ispis dokumenata pomoću USB-a s jednostavnim pristupom ........................................ 108

6 Upravljanje uređajem ................................................................................................... 109

Konfiguriranje postavki IP mreže ............................................................................................ 110

Odricanje dijeljenja pisača .................................................................................... 110
Prikaz ili promjena mrežnih postavki ....................................................................... 110
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče .............................. 110
Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče .............................. 111

HP ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................. 112

Otvaranje HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja ........................................................ 112
Značajke HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja ......................................................... 113

Kartica Informacije ................................................................................. 113
Kartica Općenito .................................................................................... 113
Kartica Ispis ........................................................................................... 114
Kartica Troubleshooting (Rješavanje problema) .......................................... 115
Kartica Sigurnost .................................................................................... 115
Kartica HP web-usluge ............................................................................ 116
Kartica Umrežavanje .............................................................................. 116
Popis Ostale veze .................................................................................. 116

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 117

Otvaranje programa HP Utility ................................................................................ 117
Značajke programa HP Utility ................................................................................. 117

Upotreba softvera HP Web Jetadmin ...................................................................................... 119
Postavke štednje .................................................................................................................. 120

Ispis uz EconoMode .............................................................................................. 120
Optimiziranje brzine ili iskorištenosti energije ........................................................... 120
Postavljanje stanja mirovanja ................................................................................. 121
Postavljanje rasporeda mirovanja ........................................................................... 121

Sigurnosne značajke uređaja ................................................................................................ 123

Sigurnosni propisi ................................................................................................. 123
IP Security ............................................................................................................ 123
Prijava na uređaj .................................................................................................. 123

vi

HRWW

background image

Dodjeljivanje lozinke sustava .................................................................................. 123
Podrška za šifriranje: HP šifrirani tvrdi diskovi visokih performansi .............................. 124
Zaključavanje kućišta ploče za proširenja ................................................................ 124

Nadogradnja programskih datoteka uređaja .......................................................................... 125

7 Rješavanje problema .................................................................................................... 127

Popis za provjeru za rješavanje problema .............................................................................. 128
Čimbenici koji djeluju na izvedbu pisača ................................................................................ 130
Vraćanje tvornički zadanih postavki ....................................................................................... 131
Pomoć na upravljačkoj ploči .................................................................................................. 132
Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 133

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 133
Uređaj uvlači više listova papira ............................................................................. 133
Sprečavanje zaglavljivanja papira .......................................................................... 134

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 135

Mjesta zaglavljenja ............................................................................................... 135
Automatska navigacija za uklanjanje zaglavljenog papira ......................................... 135
Uklanjanje papira zaglavljenog u dijelu izlaznog spremnika ...................................... 136
Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ladice 1 ............................................................. 136
Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ladice 2 ili Ladice 3 ............................................. 137
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladica kapaciteta od 500 listova ........................... 139
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice visokog kapaciteta od 3.500 listova ............. 141
Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja spremnika s tonerom ............................... 144
Uklanjanje zaglavljenog papira iz mehanizma za nanošenje tonera ........................... 146
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatka za obostrani ispis .................................... 149

Promjena postavki oporavka ................................................................................................. 150
Poboljšavanje kvalitete ispisa ................................................................................................ 151

Ispis iz drugog programa ....................................................................................... 151
Postavite vrstu papira za zadatak ispisa .................................................................. 151

Provjera postavke za vrstu papira (Windows) ............................................ 151
Provjera postavke za vrstu papira (Mac OS X) ........................................... 151

Provjera stanja spremnika s tonerom ........................................................................ 152
Ispisivanje stranice za čišćenje ............................................................................... 153
Vizualna provjera spremnika s tonerom ................................................................... 153
Provjera papira i okruženja ispisa ........................................................................... 153

Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP ............................... 153
Provjera okruženja ispisa ........................................................................ 154

Provjerite postavke za EconoMode .......................................................................... 154
Pokušajte promijeniti upravljački program ................................................................ 155
Poravnanje zasebnih ladica ................................................................................... 156

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ........................................................................................ 157

HRWW

vii

background image

Uređaj ne ispisuje ................................................................................................. 157
Proizvod ispisuje sporo .......................................................................................... 158

Rješavanje problema s ispisom preko lako dostupnog USB priključka ......................................... 159

Izbornik Otvaranje s USB-a se ne otvara kad umetnete USB flash pogon ...................... 159
Datoteka s USB flash pogona se ne ispisuje .............................................................. 160
Datoteka koju želite ispisati nije navedena u izborniku Preuzimanje s USB-a ................ 160

Rješavanje problema s USB vezom ......................................................................................... 161
Rješavanje problema s kabelskom mrežom .............................................................................. 162

Uređaj ima lošu fizičku vezu. .................................................................................. 162
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ........................................................ 162
Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ........................................................ 163
Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu ........................ 163
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. ........................ 163
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................................ 163
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže. .................................. 163

Rješavanje problema sa softverom (Windows) ......................................................................... 164

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač ................................ 164
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci ........................................ 164
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje .................................................. 164

Rješavanje problema sa softverom (Mac OS X) ........................................................................ 166

Naziv uređaja se ne pojavljuje u popisu uređaja Ispis i faksiranje ili Ispis i skeniranje. .. 166
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ............................................................. 166
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Ispis i faksiranje ili Ispis i skeniranje. ............................................ 166

Uklanjanje softvera (Windows) .............................................................................................. 168
Uklanjanje upravljačkog programa (Mac OS X) ....................................................................... 169

Kazalo ............................................................................................................................. 171

viii

HRWW