HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Stvaranje spremljenog zadatka (Windows)

background image

Stvaranje spremljenog zadatka (Windows)

Zadatke možete spremiti u uređaj kako biste ih prema potrebi mogli ispisati.

1.

U softverskom programu odaberite opciju

Ispis.

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb

Svojstva ili Preference.

3.

Pritisnite karticu Job Storage (Memorija

zadataka).

HRWW

Spremanje zadataka ispisa u proizvod

95

background image

4.

Odaberite opciju Način rada memorije

zadataka.

Provjera i zadržavanje: Ispisuje se i

provjerava jedan primjerak zadatka, a

zatim se ispisuje više primjeraka.

Osobni zadatak: Zadatak se ne

ispisuje dok to ne zatražite na

upravljačkoj ploči uređaja. Za ovaj način

spremanja zadataka možete odabrati

neku od opcija pod Učini zadatak

privatnim/sigurnim. Ako zadatku

dodijelite broj za osobnu identifikaciju

(PIN), isti PIN bit će potrebno unijeti i na

upravljačkoj ploči. Ako šifrirate zadatak,

morate na upravljačkoj ploči unijeti

lozinku.

Brzo kopiranje: Možete ispisati

potreban broj kopija nekog zadatka, a

zatim spremiti kopiju zadatka na tvrdi disk

uređaja kako bi se kasnije ponovo mogao

ispisati.

Spremljeni zadatak: Spremite zadatak

na uređaj i tako da i drugi korisnici mogu

ispisivati zadatak kad god treba. Za ovaj

način spremanja zadataka možete

odabrati neku od opcija pod Učini

zadatak privatnim/sigurnim. Ako

zadatku dodijelite broj za osobnu

identifikaciju (PIN), osoba koja ispisuje

zadatak mora na upravljačkoj ploči unijeti

isti taj PIN. Ako šifrirate zadatak, osoba

koja ispisuje zadatak mora na

upravljačkoj ploči unijeti lozinku.

96

Poglavlje 5 Ispis

HRWW

background image

5.

Za korištenje prilagođenog korisničkog imena

ili naziva zadatka pritisnite gumb

Prilagođeno te unesite korisničko ime ili

naziv zadatka.

U slučaju da već postoji spremljeni zadatak

pod tim nazivom, odaberite opciju koju želite

koristiti:

Koristi naziv zadatka + (1-99): Na

završetak naziva zadatka dodajte

jedinstveni broj.

Zamjena postojeće datoteke: Novi

zadatak unesite preko postojećeg

pohranjenog zadatka.

6.

Pritisnite gumb OK kako biste zatvorili

dijaloški okvir Svojstva dokumenta. Za

ispis zadatka u dijaloškom okviru Ispis

pritisnite gumb OK.