HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Upotreba prečaca za ispis (Windows)

background image

Upotreba prečaca za ispis (Windows)

1.

U softverskom programu odaberite opciju

Ispis.

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb

Svojstva ili Preference.

3.

Pritisnite karticu Prečaci za ispis.

64

Poglavlje 5 Ispis

HRWW

background image

4.

Odaberite neki od prečaca. Pritisnite gumb

OK kako biste zatvorili dijaloški okvir

Svojstva dokumenta.

NAPOMENA:

Nakon što odaberete

prečac, odgovarajuće postavke promijenit će

se u drugim karticama upravljačkog

programa.

5.

Za ispis zadatka u dijaloškom okviru Ispis

pritisnite gumb OK.

HRWW

Zadaci ispisa (Windows)

65