HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Elakadások elhárítása a 2. vagy a 3. tálcában

background image

Elakadások elhárítása a 2. vagy a 3. tálcában

1.

Nyissa ki a jobb oldali ajtót. Ha az elakadt

lap látható, óvatosan húzza ki a készülékből.

2

3

2.

Ha nem tudta elhárítani az elakadást a jobb

oldali fedélen keresztül, csúsztassa ki a tálcát

a készülékből.

3.

Távolítsa el a sérült papírt a tálcából.

HUWW

A papírelakadás megszüntetése

139

background image

4.

Ha a papír széle látszik az adagolási

területen, lassan húzza a lapot a bal oldal

felé, majd teljesen ki a készülékből.

MEGJEGYZÉS:

Ha a papírt akadozik, ne

ráncigálja. Ha a papír valamelyik tálcába van

beszorulva, akkor (ha van ilyen) próbálja a

felette lévő tálcán át, illetve a tonerkazetta

területén keresztül eltávolítani.

3

5.

Csukja vissza a tálcát.

MEGJEGYZÉS:

A tálca visszahelyezése

előtt ellenőrizze, hogy a papír egyik sarka sem

áll ki, és mind a négy sarka a vezetőkön lévő

fülek alá simul.

6.

Csukja be a jobb oldali ajtót.

2

3

140

7. fejezet Hibaelhárítás

HUWW