HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Су таңбаларды басып шығару (Mac OS X)

background image

Су таңбаларды басып шығару

(Mac OS X)

1.

Файл мəзірін басыңыз да

, Басып шығару опциясын таңдаңыз.

2.

Принтер мəзірінде өнімді таңдаңыз

.

3.

Əдепкіде принтер драйвері Көшірмелер жəне беттер мəзірін көрсетеді

. Мəзірлердің

ашылмалы тізімін ашыңыз да

, Су таңбалары мəзірін басыңыз.

4.

Күй мəзірінде Су таңбасы опциясын таңдаңыз

.

5.

беттер ашылмалы тізімінен субелгісін барлық беттерде немесе тек бірінші бетте басып
шығаруды таңдаңыз

.

6.

Мəтін ашылмалы тізімінен стандартты хабарлардың біреуін таңдаңыз немесе
Өзгертілмелі опциясын таңдап

, жолақта жаңа хабарды теріңіз.

7.

Қалған параметрлер үшін опцияларды таңдаңыз

.

8.

Басып шығару түймесін басыңыз

.

96

Бап

5 Басып шығару

KKWW