HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Енгізілген НР веб-серверін ашу

background image

HP енгізілген веб- сервері

Өнімнің күйін көру

, өнімнің желі параметрлерін реттеу жəне басып шығару функцияларын

өнімнің басқару тақтасынан емес

, компьютерден басқару үшін HP ендірілген веб-серверін

пайдаланыңыз

. HP ендірілген веб-серверін қолдану арқылы орындалатын əрекеттердің

мысалдары

:

Өнім күйі туралы ақпаратты көру

.

Барлық жабдықтардың қалған қолдану мерзімдерін анықтап

, жаңаларына тапсырыс

беріңіз

Науа конфигурацияларын қараңыз жəне өзгертіңіз

Өнімнің басқару панелінің мəзір конфигурациясын қараңыз жəне өзгертіңіз

Ішкі беттерді көріңіз жəне басып шығарыңыз

Өнім мен қамсыздандыру материалдарына байланысты оқиғалар жөнінде ескертпе
алыңыз

Желі конфигурациясын көру жəне өзгерту

HP ендірілген веб-серверін қолдану үшін шолғышыңыз келесі талаптарға сəйкес келуі қажет:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 немесе соңғы шыққаны немесе Netscape 6.2
немесе соңғы шыққаны

Mac OS X: Bonjour немесе IP мекенжайын қолдану арқылы Safari немесе Firefox
бағдарламалық құралын қолдану

Linux: Тек Netscape Navigator

HP-UX 10 жəне HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

HP ендірілген веб-сервері өнім IP негізделген желіге қосылғанда жұмыс істейді. HP ендірілген
веб

-сервері IPX негізделген өнім байланыстарын қолдамайды. HP ендірілген веб-серверін ашу

жəне пайдалану үшін Интернеттің болуы шарт емес

.

Өнім желіге қосылғанда

, HP ендірілген веб-сервері автоматты түрде қолжетімді болады.

Енгізілген НР

веб-серверін ашу

1.

Өнімнің

IP мекенжайын немесе хост атауын анықтаңыз. Өнімнің конфигурация бетін басып

шығару немесе қарау үшін

, мына қадамдарды орындаңыз:

а.

Өнімнің басқару тақтасындағы Негізгі бет түймесін басыңыз

.

ə.

Мына мəзірлерді ашыңыз

:

Басқару

Есептер

114

Бап

6 Өнімді басқару

KKWW

background image

Конфигурация

/күй беттері

Конфигурация беті

б.

Басып шығару немесе Көру опциясын таңдаңыз

.

в.

Jetdirect бетінде IP мекенжайын немесе хост атауын табыңыз.

2.

Компьютеріңіздегі қолдау көрсетілетін веб

-шолғыштағы мекенжай/URL өрісіне өнімнің IP

мекенжайын немесе хост атауын енгізіңіз

.