HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз

background image

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз

IPv4 мекенжайын, ішкі желі маскасын жəне əдепкі шлюзді қолмен орнату үшін, басқару
тақтасындағы Басқару мəзірлерін пайдаланыңыз

.

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы Негізгі бет түймесін басыңыз

.

2.

Мына мəзірлерді ашыңыз

:

Басқару

Желі параметрлері

Jetdirect мəзірі

TCP/IP

IPV4 параметрлері

Конфигурация əдісі

3.

Қолмен орындалатын опциясын бөлектеп

, OK түймешігін басыңыз.

112

Бап

6 Өнімді басқару

KKWW

background image

4.

Қолмен енгізілетін параметрлер мəзірін бөлектеп

, OK түймешігін басыңыз.

5.

IP мекенжайы, Ішкі желі маскасы немесе Əдепкі шлюз опциясын таңдаңыз.

6.

Пернетақтаны ашу үшін бірінші өрісті таңдаңыз

. Өріс үшін дұрыс сандарды енгізіңіз де, OK

түймешігін басыңыз

.

7.

Əр өріс үшін процесті қайталаңыз да

, OK түймешігін басыңыз.