HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series Help

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Gebruikershandleiding

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en

services van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of

redactionele fouten of weglatingen in deze

verklaring.

Onderdeelnummer: CF235-90917

Edition 2, 11/2012

Handelsmerken

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

en

PostScript

®

zijn handelsmerken van Adobe

Systems Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken

van Apple Computer, Inc., geregistreerd in

de VS en andere landen/regio's. iPod is een

handelsmerk van Apple Computer, Inc. iPod

is uitsluitend bedoeld voor legaal of door de

rechthebbende geautoriseerd kopiëren. Steel

geen muziek.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde

Staten gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

background image

Inhoudsopgave

1 Inleiding ........................................................................................................................... 1

Apparaatvergelijking ................................................................................................................ 2
Productweergaven ................................................................................................................... 4

Rechter vooraanzicht van het apparaat ........................................................................ 4
Linker vooraanzicht van apparaat ............................................................................... 5
Interfacepoorten ........................................................................................................ 6
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 7

Bedieningspaneel ..................................................................................................................... 8

Indeling van het bedieningspaneel .............................................................................. 8
Help op het bedieningspaneel .................................................................................... 9

Apparaatrapporten ................................................................................................................ 10

2 Het apparaat aansluiten en de software installeren ........................................................ 11

Het apparaat met een USB-kabel op een computer aansluiten en de software installeren
(Windows) ............................................................................................................................ 12
Het apparaat met een netwerkkabel op het netwerk aansluiten en de software installeren
(Windows) ............................................................................................................................ 14

Het IP-adres configureren ......................................................................................... 14
De software installeren ............................................................................................. 15

Het apparaat met een USB-kabel op een computer aansluiten en de software installeren (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 16
Het apparaat met een netwerkkabel op het netwerk aansluiten en de software installeren (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 18

Het IP-adres configureren ......................................................................................... 18
De software installeren ............................................................................................. 19

3 Invoerladen en uitvoerbakken ........................................................................................ 21

Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 22
Ondersteunde papiersoorten ................................................................................................... 26
Laden configureren ................................................................................................................ 27

Een lade configureren tijdens het plaatsen van papier ................................................. 27
Een lade configureren op basis van de instellingen van de afdruktaak ........................... 27

NLWW

iii

background image

Een lade configureren via het bedieningspaneel ......................................................... 28

Alternatieve briefhoofdmodus .................................................................................................. 29
Lade 1 .................................................................................................................................. 30

Ladecapaciteit en afdrukstand van het papier ............................................................. 30
Lade 1 vullen .......................................................................................................... 31

Lade 2 en lade 3 ................................................................................................................... 33

Ladecapaciteit en afdrukstand van het papier ............................................................. 33
Laad 2 en lade 3 vullen ........................................................................................... 34

Laden voor 500 vel ................................................................................................................ 36

500 vel ladecapaciteit en afdrukstand van het papier ................................................. 36
De lade voor 500 vel plaatsen ................................................................................. 37

Lade met hoge capaciteit voor 3500 vel ................................................................................... 39

Hoge capaciteit voor 3500 vel invoercapaciteit en afdrukstand van het papier .............. 39
HP-invoerlade met hoge capaciteit voor 3500 vel ....................................................... 39

Gebruik van de opties voor papieruitvoer ................................................................................. 41

Uitvoerbak ............................................................................................................. 41

4 Onderdelen, benodigdheden en accessoires .................................................................... 43

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen ................................................................ 44
Beleid van HP ten aanzien van benodigdheden van derden ........................................................ 45
Anti-namaakwebsite van HP .................................................................................................... 46
Afdrukken wanneer een tonercartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt ............ 47
Hiermee kunt u de opties Instellingen Vrijwel leeg op het bedieningspaneel in- of uitschakelen ........ 48
Zelfreparatie-onderdelen voor de klant ..................................................................................... 50
Accessoires ........................................................................................................................... 53
Tonercartridge ....................................................................................................................... 54

Afbeelding van tonercartridge .................................................................................. 54
Informatie over tonercartridges ................................................................................. 55

Tonercartridge recyclen ............................................................................ 55
Bewaren van tonercartridges ..................................................................... 55
Beleid van HP ten aanzien van tonercartridges die niet van HP zijn ................ 55

De tonercartridge vervangen .................................................................................... 56

5 Afdrukken ...................................................................................................................... 59

Ondersteunde printerdrivers (Windows) .................................................................................... 60

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 60

Installatiemodi UPD .................................................................................. 61

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Windows) .................................................................... 62

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 62
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 62

iv

NLWW

background image

De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 62

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Mac OS X) ................................................................... 63

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 63
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 63
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 63

Afdruktaken (Windows) .......................................................................................................... 64

Een afdruksnelkoppeling gebruiken (Windows) ........................................................... 64
Een afdruksnelkoppeling maken (Windows) ............................................................... 66
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Windows) ......................................................... 69
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows) ........................................................... 71
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows) ........................................................ 73
De afdrukrichting selecteren (Windows) ..................................................................... 75
De papiersoort selecteren (Windows) ........................................................................ 77
De eerste of laatste pagina op ander papier afdrukken (Windows) ............................... 80
De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat (Windows) ................... 83
Een brochure maken (Windows) ............................................................................... 85

Afdruktaken (Mac OS X) ......................................................................................................... 87

Een afdrukvoorinstelling gebruiken (Mac OS X) .......................................................... 87
Een afdrukvoorinstelling maken (Mac OS X) ............................................................... 87
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ........................................................ 87
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) .......................................................... 88
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Mac OS X) ....................................................... 88
De afdrukrichting selecteren (Mac OS X) .................................................................... 88
De papiersoort selecteren (Mac OS X) ....................................................................... 89
Een voorblad afdrukken (Mac OS X) ......................................................................... 89
Een document aanpassen aan paginagrootte (Mac OS X) ............................................ 89
Een brochure maken (Mac OS X) .............................................................................. 89

Geavanceerde afdruktaken (Windows) ..................................................................................... 91

Een afdruktaak annuleren (Windows) ........................................................................ 91
Het papierformaat selecteren (Windows) ................................................................... 91
Een aangepast papierformaat selecteren (Windows) ................................................... 92
Watermerken afdrukken (Windows) .......................................................................... 92

Aanvullende afdruktaken (Mac OS X) ....................................................................................... 93

Een afdruktaak annuleren (Mac OS X) ....................................................................... 93
Het papierformaat selecteren (Mac OS X) .................................................................. 93
Een aangepast papierformaat selecteren (Mac OS X) .................................................. 93
Watermerken afdrukken (Mac OS X) ......................................................................... 94

Afdruktaken opslaan op het apparaat ...................................................................................... 95

Een opgeslagen taak maken (Windows) .................................................................... 95
Een opgeslagen taak maken (MAC OS X) .................................................................. 97

NLWW

v

background image

Een opgeslagen taak afdrukken ................................................................................ 98
Een opgeslagen taak verwijderen ............................................................................. 98

Een taakscheidingspagina toevoegen (Windows) ..................................................................... 100
HP ePrint gebruiken .............................................................................................................. 101
De HP ePrint Mobile-driver gebruiken ..................................................................................... 102
Apple AirPrint gebruiken ....................................................................................................... 103

Het apparaat aansluiten op AirPrint ........................................................................ 103
De naam van het AirPrint-apparaat vinden ............................................................... 103
Afdrukken vanaf AirPrint ........................................................................................ 103
De AirPrint-apparaatnaam veranderen ..................................................................... 104
Problemen met AirPrint oplossen ............................................................................. 104

HP Smart Print gebruiken (Windows) ...................................................................................... 106
Gebruik van USB-printen met eenvoudige toegang ................................................................... 107

Documenten met USB met eenvoudige toegang afdrukken .......................................... 108

6 Het apparaat beheren .................................................................................................. 109

IP-netwerkinstellingen configureren ......................................................................................... 110

Disclaimer voor printer delen .................................................................................. 110
Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen .............................................................. 110
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .................. 110
IPv6 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .................. 111

HP geïntegreerde webserver .................................................................................................. 112

De geïntegreerde webserver van HP openen ............................................................ 112
Functies van de geïntegreerde webserver van HP ...................................................... 113

Tabblad Informatie ................................................................................. 113
Tabblad Algemeen ................................................................................. 113
Tabblad Afdrukken ................................................................................. 114
Tabblad Probleemoplossing ..................................................................... 115
Tabblad Beveiliging ............................................................................... 115
Tabblad HP Web Services ...................................................................... 116
Tabblad Netwerk ................................................................................... 116
Lijst Overige koppelingen ........................................................................ 116

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 117

HP Utility openen .................................................................................................. 117
Functies van HP Utility ............................................................................................ 117

HP Web Jetadmin software gebruiken .................................................................................... 119
Besparingsinstellingen .......................................................................................................... 120

Afdrukken met EconoMode .................................................................................... 120
Snelheid of energiegebruik optimaliseren ................................................................. 120
Sluimermodus instellen ........................................................................................... 121
Het sluimerschema instellen .................................................................................... 121

vi

NLWW

background image

Functies voor productbeveiliging ............................................................................................ 123

Veiligheidsinformatie ............................................................................................. 123
IP Security ............................................................................................................ 123
Aanmelden op het apparaat ................................................................................... 123
Een systeemwachtwoord instellen ............................................................................ 123
Ondersteuning van codering: HP High Performance Secure Hard Disks ....................... 124
De behuizing van de formatter vergrendelen ............................................................ 124

De apparaatfirmware bijwerken ............................................................................................ 125

7 Problemen oplossen ..................................................................................................... 127

Controlelijst voor het oplossen van problemen ......................................................................... 128
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ............................................................ 130
De fabrieksinstellingen herstellen ............................................................................................ 131
Help op het bedieningspaneel ............................................................................................... 132
Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ........................................................................ 133

Het apparaat pakt geen papier op .......................................................................... 133
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op. ......................................................... 133
Papierstoringen voorkomen .................................................................................... 134

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 135

Storingslocaties ..................................................................................................... 135
Autonavigatie voor het verhelpen van storingen ........................................................ 135
Storingen verhelpen in het uitvoerbakgebied ............................................................ 136
Papierstoringen in lade 1 verhelpen ........................................................................ 136
Papierstoringen in lade 2 of lade 3 verhelpen .......................................................... 137
Papierstoringen verwijderen in laden van 500 vel ..................................................... 139
Storingen in de lade voor hoge capaciteit van 3500 vel verhelpen ............................. 140
Storingen in het gebied rondom de tonercartridge verhelpen ...................................... 143
Storingen verhelpen in de fuser ............................................................................... 146
Storingen in de duplexeenheid verhelpen ................................................................. 148

Storingsherstel wijzigen ........................................................................................................ 149
De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 150

Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma ...................................................... 150
Stel het papiertype in voor de afdruktaak ................................................................. 150

De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) ............................. 150
De instelling voor de papiersoort controleren (MAC OS X) .......................... 150

Controleer de status van de tonercartridge ............................................................... 151
Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 152
Een tonercartridge visueel inspecteren ..................................................................... 152
Papier en afdrukomgeving controleren ..................................................................... 152

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP ........................... 152
De omgeving controleren ........................................................................ 153

NLWW

vii

background image

EconoMode-instellingen controleren ......................................................................... 153
Een andere printerdriver proberen .......................................................................... 154
De uitlijning van een afzonderlijke lade instellen ....................................................... 155

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 156

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 156
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 157

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen .................................................................... 158

Het menu Ophalen vanaf USB wordt niet geopend wanneer u het USB-flashstation
plaatst ................................................................................................................. 158
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-flashstation ....................................... 159
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu Ophalen van USB
weergegeven ........................................................................................................ 159

Problemen met de USB-verbinding oplossen ............................................................................ 160
Problemen met bekabelde netwerken oplossen ........................................................................ 161

Het apparaat is niet goed aangesloten .................................................................... 161
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ........................ 161
De computer kan niet met het apparaat communiceren .............................................. 162
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor
het netwerk .......................................................................................................... 162
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen ............ 162
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld ......................................... 162
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist .................... 162

Problemen met de apparaatsoftware oplossen (Windows) ......................................................... 163

Er wordt geen stuurprogramma voor het product weergegeven in de map Printers ........ 163
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ............................. 163
Het apparaat bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt ............... 163

Problemen met de apparaatsoftware oplossen (Mac OS X) ....................................................... 165

De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en scan- en
faxapparaten ........................................................................................................ 165
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 165
Bij gebruik van de USB-kabel wordt het apparaat niet weergegeven in de lijst met
printers en scan- en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd ............................... 165

Software verwijderen (Windows) ........................................................................................... 167
De printerdriver verwijderen (Mac OS X) ................................................................................ 168

Index ............................................................................................................................... 169

viii

NLWW