HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series Hjelp

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Brukerhåndbok

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan

endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -

tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: CF235-90918

Edition 2, 11/2012

Varemerker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

og

PostScript

®

er varemerker for Adobe Systems

Incorporated.

Apple og Apple-logoen er varemerker for

Apple Computer, Inc., registrert i USA og

andre land/regioner. iPod er et varemerke

for Apple Computer, Inc. iPod er bare for

lovlig kopiering eller etter godkjenning fra

rettighetseier. Ikke stjel musikk.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker

for Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

background image

Innhold

1 Kort om produktet ............................................................................................................ 1

Sammenligning av produkter ..................................................................................................... 2
Produktet sett forfra og bakfra .................................................................................................... 4

Produktet sett forfra fra høyre ...................................................................................... 4
Produktet sett forfra fra venstre .................................................................................... 5
Grensesnittporter ....................................................................................................... 6
Plassering av serienummer og modellnummer ............................................................... 7

Kontrollpanelet ........................................................................................................................ 8

Kontrollpaneloversikt ................................................................................................. 8
Hjelp på kontrollpanelet ............................................................................................. 9

Produktrapporter .................................................................................................................... 10

2 Koble til produktet og installere programvaren .............................................................. 11

Koble produktet til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel og installere programvaren
(Windows) ............................................................................................................................ 12
Koble produktet til et nettverk ved hjelp av nettverkskabel og installere programvaren (Windows) .... 14

Konfigurere IP-adressen ............................................................................................ 14
Installere programvaren ........................................................................................... 15

Koble produktet til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel og installere programvaren (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 16
Koble produktet til et nettverk ved hjelp av en nettverkskabel og installere programvaren (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 17

Konfigurere IP-adressen ............................................................................................ 17
Installere programvaren ........................................................................................... 18

3 Innskuffer og utskuffer ................................................................................................... 21

Papirstørrelser som støttes ........................................................................................................ 22
Papirtyper som støttes ............................................................................................................. 26
Konfigurere skuffer ................................................................................................................. 27

Konfigurere en skuff når du legger i papir .................................................................. 27
Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben ........................ 27
Konfigurere en skuff ved å bruke kontrollpanelet ......................................................... 28

NOWW

iii

background image

Alternativ brevhodemodus ....................................................................................................... 29
Skuff 1 .................................................................................................................................. 30

Skuffkapasitet og papirretning .................................................................................. 30
Legge i skuff 1 ........................................................................................................ 31

Skuff 2 og skuff 3 ................................................................................................................... 33

Skuffkapasitet og papirretning .................................................................................. 33
Legg utskriftsmateriale i skuff 2 og skuff 3 ................................................................... 34

500-arks skuffer ..................................................................................................................... 36

500-arks skuffkapasitet og papirretning ..................................................................... 36
Legge papir i 500-arks skuffene ................................................................................ 37

3 500-arks høykapasitetsinnskuff ............................................................................................. 39

3 500-arks høykapasitetsinnskuff og papirretning ........................................................ 39
Legge papir i 3 500-arks høykapasitetsinnskuffen ....................................................... 39

Bruke alternativer for utmating av papir .................................................................................... 41

Utskuff ................................................................................................................... 41

4 Deler, rekvisita og tilbehør ............................................................................................. 43

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ....................................................................................... 44
HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP .......................................................... 45
HPs webområde mot forfalskning ............................................................................................. 46
Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden .................................... 47
Aktivere eller deaktivere alternativene for Innstillinger for nedre terskelverdier fra kontrollpanelet ..... 48
Egenreparasjonsdeler ............................................................................................................. 50
Ekstrautstyr ............................................................................................................................ 53
Tonerkassett .......................................................................................................................... 54

Visning av tonerkassett ............................................................................................. 54
Informasjon om tonerkassett ...................................................................................... 55

Resirkulere tonerkassetten .......................................................................... 55
Lagring av tonerkassetter ........................................................................... 55
HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert av HP .................... 55

Skifte ut tonerkassetten ............................................................................................. 56

5 Skrive ut ......................................................................................................................... 59

Støttede skriverdrivere (Windows) ............................................................................................ 60

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 60

UPD-installasjonsmodi ............................................................................... 61

Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) ......................................................................... 62

Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................... 62
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 62
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 62

Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) ..................................................................... 63

iv

NOWW

background image

Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................ 63
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 63
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 63

Utskriftsoppgaver (Windows) ................................................................................................... 64

Bruke en utskriftssnarvei (Windows) ........................................................................... 64
Opprette utskriftssnarveier (Windows) ........................................................................ 66
Skrive ut på begge sider automatisk (Windows) .......................................................... 69
Skrive ut på begge sider manuelt (Windows) .............................................................. 71
Skrive ut flere sider per ark (Windows) ...................................................................... 73
Velge papirretning (Windows) .................................................................................. 75
Velge papirtype (Windows) ...................................................................................... 77
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) ............................... 80
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) ........................................................ 83
Lage et hefte (Windows) .......................................................................................... 85

Utskriftsoppgaver (Mac OS X) .................................................................................................. 87

Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ...................................................... 87
Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ................................................. 87
Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X) ........................................................ 87
Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X) ............................................................. 87
Skrive ut flere sider per ark (Mac OS X) ..................................................................... 88
Velge papirretning (Mac OS X) ................................................................................. 88
Velge papirtype (Mac OS X) .................................................................................... 88
Skrive ut en forside (Mac OS X) ................................................................................ 89
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) ....................................................... 89
Lage et hefte (Mac OS X) ......................................................................................... 89

Flere utskriftsoppgaver (Windows) ............................................................................................ 90

Avbryte en utskriftsjobb (Windows) ........................................................................... 90
Velge papirstørrelse (Windows) ................................................................................ 90
Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) ......................................................... 90
Skrive ut vannmerker (Windows) ............................................................................... 91

Flere utskriftsoppgaver (Mac OS X) .......................................................................................... 92

Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) .......................................................................... 92
Velge papirstørrelse (Mac OS X) ............................................................................... 92
Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) ........................................................ 92
Skrive ut vannmerker (Mac OS X) .............................................................................. 93

Lagre utskriftsjobber på produktet ............................................................................................. 94

Opprette en lagret jobb (Windows) ........................................................................... 94
Opprette en lagret jobb (Mac OS X) ......................................................................... 96
Skrive ut en lagret jobb ............................................................................................ 97
Slette en lagret jobb ................................................................................................ 97

Legge til en jobbseparatorside (Windows) ................................................................................ 99

NOWW

v

background image

Bruke HP ePrint .................................................................................................................... 100
Bruke HP ePrint Mobile-driveren ............................................................................................. 101
Bruke Apple AirPrint ............................................................................................................. 102

Koble produktet til AirPrint ...................................................................................... 102
Finn produktnavnet for AirPrint ................................................................................ 102
Skrive ut med AirPrint ............................................................................................ 102
Endre produktnavnet for AirPrint ............................................................................. 103
Løse AirPrint-problemer .......................................................................................... 103

Bruke HP Smart Print (Windows) ............................................................................................ 105
Bruke USB-utskrift for enkel tilgang ......................................................................................... 106

Skrive ut USB-dokumenter enkelt .............................................................................. 107

6 Administrere produktet ................................................................................................ 109

Konfigurere IP-nettverksinnstillinger ......................................................................................... 110

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ........................................................................ 110
Vise eller endre nettverksinnstillinger ........................................................................ 110
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet ................................. 110
Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet ................................. 111

HPs innebygde webserver ..................................................................................................... 112

Åpne HPs innebygde webserver ............................................................................. 112
Funksjoner i HPs innebygde webserver (EWS) .......................................................... 113

Informasjon-kategorien ............................................................................ 113
Generelt-kategorien ................................................................................ 113
Skriv ut-kategorien .................................................................................. 114
Feilsøking-kategorien .............................................................................. 115
Sikkerhet-kategorien ............................................................................... 115
HPs webtjenester-kategorien .................................................................... 115
Nettverk-kategorien ................................................................................ 116
Andre koblinger-listen ............................................................................. 116

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 117

Åpne HP Utility ..................................................................................................... 117
HP Utility-funksjoner ............................................................................................... 117

Bruke HP Web Jetadmin-programvare .................................................................................... 119
Økonomiske innstillinger ....................................................................................................... 120

Skrive ut med EconoMode ...................................................................................... 120
Optimalisere hastighet eller strømforbruk .................................................................. 120
Angi dvalemodus .................................................................................................. 121
Angi tidsskjema for dvale ....................................................................................... 121

Sikkerhetsfunksjoner for produktet .......................................................................................... 123

Sikkerhetserklæringer ............................................................................................ 123
IP-sikkerhet ........................................................................................................... 123

vi

NOWW

background image

Logge på produktet ............................................................................................... 123
Angi et systempassord ........................................................................................... 123
Krypteringsstøtte: HP sikker harddisk med høy ytelse .................................................. 124
Låse formateringsenheten ....................................................................................... 124

Oppgradere produktfastvaren ............................................................................................... 125

7 Løse problemer ............................................................................................................. 127

Sjekkliste for problemløsning ................................................................................................. 128
Faktorer som påvirker produktytelsen ...................................................................................... 130
Gjenopprette fabrikkinnstillinger ............................................................................................ 131
Hjelp på kontrollpanelet ........................................................................................................ 132
Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ......................................................................... 133

Produktet henter ikke papir ..................................................................................... 133
Produktet henter flere papirark samtidig ................................................................... 133
Unngå at papiret kjører seg fast .............................................................................. 133

Fjerne fastkjøringer ............................................................................................................... 135

Steder for fastkjørt papir ........................................................................................ 135
Auto-navigering for fjerning av fastkjørt papir ........................................................... 135
Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet ...................................................................... 136
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ................................................................................. 136
Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale i skuff 2 eller skuff 3 ................................................. 137
Fjerne fastkjørt papir i 500-arks skuffene .................................................................. 139
Fjerne fastkjørt papir fra 3 500-arks høykapasitetsinnskuffen ...................................... 140
Fjerne fastkjørt papir i området rundt tonerkassetten .................................................. 143
Fjerne fastkjørt papir i varmeelementet ..................................................................... 146
Fjerne fastkjørt papir fra tosidigenheten ................................................................... 148

Endre ny utskrift ................................................................................................................... 149
Forbedre utskriftskvaliteten ..................................................................................................... 150

Skrive ut fra et annet program ................................................................................ 150
Angi papirtypeinnstillingen for utskriftsjobben ........................................................... 150

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) ............................................. 150
Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) ............................................ 150

Kontrollere tonerkassettstatusen ............................................................................... 151
Skrive ut et renseark .............................................................................................. 152
Kontrollere tonerkassetten visuelt ............................................................................. 152
Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet ....................................................................... 152

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner ........................................... 152
Kontrollere miljøet .................................................................................. 153

Kontrollere EconoMode-innstillingene ....................................................................... 153
Prøve en annen skriverdriver ................................................................................... 154
Angi individuell skufftilpasning ................................................................................ 155

NOWW

vii

background image

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte ....................................................................... 156

Produktet skriver ikke ut .......................................................................................... 156
Produktet skriver ut for sakte ................................................................................... 157

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet med enkel tilgang ..................................................... 158

Menyen Hent fra USB åpnes ikke når du setter inn USB-enheten .................................. 158
Filen skrives ikke ut fra USB-enheten ........................................................................ 159
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Hent fra USB-menyen ................................... 159

Løse problemer med USB-tilkobling ......................................................................................... 160
Løse problemer med det kablede nettverket ............................................................................. 161

Produktet har en dårlig fysisk tilkobling .................................................................... 161
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ...................................................... 161
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet .................................................. 162
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift ......................... 162
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................................ 162
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert ......................... 162
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil .................................... 162

Løse programvareproblemer for produktet (Windows) ............................................................... 163

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen ........................................ 163
Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert ........................................... 163
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut .................................................... 163

Løse programvareproblemer for produktet (Mac OS X) ............................................................. 165

Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks eller Utskrift og
skanning .............................................................................................................. 165
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ........................................................ 165
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller
Utskrift og skanning etter at driveren er valgt ............................................................ 165

Fjerne programvare (Windows) ............................................................................................. 167
Fjerne skriverdriveren (Mac OS X) .......................................................................................... 168

Stikkordregister ................................................................................................................ 169

viii

NOWW