HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Andre koblinger-listen

background image

Andre koblinger-listen

MERK:

Du kan konfigurere hvilke koblinger som vises på listen Andre koblinger, ved å bruke

menyen Rediger andre koblinger i kategorien Generelt. Følgende koblinger er

standardkoblingene.

Tabell 6-6

Listen Andre koblinger, HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

HP Instant Support

Kobler deg til HPs webområde, der du kan finne løsninger på produktproblemer.

Kjøp rekvisita

Kobler deg til webområdet HP SureSupply, der du får informasjon om alternativer
for kjøp av originale HP-rekvisita, for eksempel tonerkassetter og papir.

Produktstøtte

Kobler deg til kundestøtteområdet for produktet, der du kan søke etter hjelp for
forskjellige emner.

116

Kapittel 6 Administrere produktet

NOWW