HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Skriv ut-kategorien

background image

Skriv ut-kategorien

Tabell 6-3

Kategorien Skriv ut, HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Hente fra USB-oppsett

Aktiver eller deaktiver Hent fra USB-menyen på kontrollpanelet.

Behandle lagrede jobber

Aktiver eller deaktiver muligheten til å lagre jobber i produktminnet, og konfigurer
jobblagringsalternativer.

Juster papirtyper

Hvis det oppstår problemer med utskriftskvaliteten når du bruker en bestemt
papirtype, kan du overstyre innstillingene for standardmodus.

Generelle utskriftsinnstillinger

Konfigurer innstillingene for alle utskriftsjobber.

Administrer skuffer

Konfigurer innstillinger for papirskuffer.

114

Kapittel 6 Administrere produktet

NOWW