HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Visning av tonerkassett

background image

Visning av tonerkassett

1

Bildetrommel

FORSIKTIG:

Ikke berør lukkeren eller overflaten til valsen. Dette kan skade kassetten.

2

Minnebrikke

3

Flik for forseglingstapen

54

Kapittel 4 Deler, rekvisita og tilbehør

NOWW