HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Fjerne fastkjørt papir fra tosidigenheten

background image

Fjerne fastkjørt papir fra tosidigenheten

1.

Fjern tosidigenheten.

2.

Fjern eventuelt papir fra tosidigenheten.

3.

Sett tosidigenheten inn igjen.

148

Kapittel 7 Løse problemer

NOWW