HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Kontrollere miljøet

background image

Kontrollere miljøet

Miljøforhold kan påvirke utskriftskvaliteten direkte og er en vanlig årsak til problemer med papirmating.

Prøv følgende løsninger:

Flytt produktet vekk fra plasseringer der det er trekk, for eksempel ventiler eller åpne vinduer eller

dører.

Sørg for at produktet ikke utsettes for temperaturer eller nivåer av luftfuktighet som ligger utenfor

produktets spesifikasjoner.

Ikke plasser produktet på et innelukket område, for eksempel inne i et skap.

Plasser produktet på et stødig, flatt underlag.

Fjern alt som blokkerer for luftventilene på produktet. Produktet trenger god luftflyt på alle sider,

inkludert toppen.

Beskytt produktet mot luftpartikler, støv, damp, fett eller andre elementer som kan etterlate rester

inne i produktet.