HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Skrive ut et renseark

background image

Skrive ut et renseark

Skriv ut et renseark for å fjerne støv og overflødig toner fra papirbanen hvis du har ett eller flere av

følgende problemer:

Det er flekker av toner på utskriftene.

Det er tonersøl på utskriftene.

Merker som gjentas på utskriftene.

Bruk denne fremgangsmåten for å skrive ut et renseark:

1.

Trykk på Hjem på kontrollpanelet.

2.

Åpne følgende menyer:

Vedlikehold av enhet

Kalibrering/rensing

Renseark

3.

Trykk på OK-knappen for å skrive ut siden.

4.

Rengjøringsprosessen kan ta flere minutter. Når prosessen er ferdig, kan du kaste siden som ble

skrevet ut.